Kan jag vinna i domstol trots att DO lade ner mitt ärende pga dålig bevisning?

2019-01-19 i Trakasserier
FRÅGA
Hej!I somras när jag jobbade jag på en städfirma blev jag sexuellt trakasserad av min chef. Detta hände vid tre tillfällen, och efter att det hänt sista gången slutade jag omedelbart jobbet. Trakasserierna bestod av ovälkomna närmanden såsom kramar, försök till kyssar, smekningar på armar, ben, och rygg, samt olämpliga frågor och kommentarer (t.ex. om jag har pojkvän osv.). Ca en månad efter att jag slutat jobbet bestämde jag mig för att anmäla detta till diskrimineringsombudsmannen (DO). Anmälan ledde till en utredning och tillsyn av firman, men dessvärre kom DO i sitt beslut fram till att ord står mot ord om vad som hänt vid de tre tillfällena, och därför gav utredningen inte stöd för att firman överträtt diskrimineringsförbudet för arbetsgivare. (Chefen som utsatte mig för detta förnekade alltihopa.)Detta beslut kändes för mig väldigt snopet, då två kollegor bekräftade min version (även om de inte var direkta vittnen), samt att jag kort efter att händelserna ägt rum skrev till min pojkvän på messenger om vad som hänt, och denna messengerkonversation fick DO ta del av i sin utredning. DO:s beslut är inte juridiskt bindande och vill jag själv väcka talan om diskrimineringsersättning i tingsrätt står det mig fritt att göra det. Min fråga till er är dock: är det någon idé att göra det? Vad är chansen att utfallet skulle bli annorlunda? Samt vad skulle det kosta mig om jag förlorar målet? Bör jag kontakta en advokat som får titta på detta och göra en bedömning?Tack!
SVAR

Hejsan!

Min tolkning av frågan är att du undrar om jag skulle göra en annan bedömning av utfallet än DO angående styrkan av bevisningen och om du skulle vinna en eventuell domstolstvist.

Min bedömning
Det finns en straffrättslig och en civilrättslig aspekt i denna fråga och det är dessa båda alternativ du kan angripa problemet. Jag börjar först för att redogöra för det straffrättsliga.

Straffrättsligt
Det är ostridigt att dessa handlingar han har gjort utgör sexuellt ofredande enligt brottsbalken 6kap 10§ 2st. Du bör därför polisanmäla dessa händelser. Emellertid, är det osäkert om den bevisningen du har redogjort för skulle vara starka nog för en fällande dom. Det krävs, vid brott, att det ska styrkas att dessa händelser har gjorts, samt att han hade avsikt att kränka din sexuella integritet. Din bevisning kan styrka att händelserna faktiskt har hänt (beroende på trovärdigheten av berättelserna och vittnesmålen), men det kan inte bevisa att han hade till avsikt att kränka dig. Om han ska straffas måste även hans avsikt vara ostridig.

Ett alternativ till en förstärkt bevisning vore en omfattande vittnesmål av flera personer som kan berätta om att de också har blivit utsatt för samma sorters trakasserier som du har. T.ex andra före detta anställde som valde att säga upp sig på grund av hans beteende. Detta skulle stärka bevisningen avsevärt. Utan sådana vittnesmål tror jag det skulle varit osäkert om det skulle bli en fällande dom eller inte.

Civilrättsligt
Om du stämmer honom i tingsrätt så behöver du inte uppnå sådan bevisstyrka som under straffrättsliga hänseendet utan det finns en bevislättnad i diskrimineringsmål som lyder att du behöver endast göra det sannolikt att en kränkning har skett för att bevisbördan sedan ska läggas på arbetsgivaren att bevisa att detta inte har gjorts, diskrimineringslagen 6kap 3§.

Det finns även liknande fall angående sexuella trakasserier. Det första fallet (läs det här) hade hon varit med om trakasserier från sin chef. Hennes bevismaterial i målet utgjordes av;
1. hennes vittnesmål (som domstolen tyckte var trovärdig)
2. två stycken före detta anställda som hade varit med om samma saker,
3. sms konversationer mellan hon och hennes pojkvän och en av de förra anställda där händelserna diskuterades
4. sist men inte minst, läkarintyg som styrkte att hon var sjukskriven pga sexuella trakasserier

Det andra fallet handlade om sexuella trakasserier vid en julfest (läs det här). Bevismaterialet utgjordes endast av målsägandes vittnesmål och tre andras. Domstolen fällde arbetsgivaren.

Med det sagt så finns det stöd för att du kan vinna ett civilrättsligt mål med den bevisningen du har nu. Jag vågar dock inte uttala mig om du kommer att vinna eller inte eftersom det kan bero på hur trovärdiga vittnesmålen är och hur han motstrider dina yrkanden i domstolen. Jag rekommenderar dock, om du väljer att gå vidare med detta, att anlita en erfaren jurist. Du kan anlita en av våra om du vill (klicka här).

Jag önskar dig all lycka till och jag hoppas att jag har kunnat klargöra situationen för dig. Allt gott!

Om du vill läsa mer om sexuella trakasserier i arbetsplatsen och hur domstolen har dömt så klicka här.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trakasserier (56)
2019-07-15 Förbudet mot diskriminering på arbetsplatsen
2019-06-28 Vad har arbetsgivaren för skyldigheter i samband med sexuella trakasserier?
2019-05-21 Vad kan man göra om det förekommer mobbning på arbetsplatsen?
2019-05-20 Diskriminerad av arbetsgivare - har jag rätt till ersättning?

Alla besvarade frågor (72048)