Kan jag välja att inte öppna ett testamente vid bouppteckningen?

2020-06-30 i Testamente
FRÅGA
Testamente vid dödsfall. Jag har ett oöppnat kuvert som enligt påskrift sägs innehålla ett testamente efter min mor. Jag upptäckte efter min mors död att kvarlåtenskapen är så låg att den inte ens täcker begravningskostnader. Dvs det finns inga pengar eller annat att fördela. Vad testamentet isåfall säger om fördelning av arv borde ju därför sakna betydelse. Alltså, måste jag öppna och läsa testamentet vid bouppteckningen? Det skulle ju alldeles i onödan kunna skapa osämja. Kan jag slänga det oöppnat?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Testamente och bouppteckning bland mycket annat regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Testamentet ska intagas i bouppteckningen

Dödsbodelägarna ska tillsammans upprätta en bouppteckning senast 3 månader efter den närståendes dödsfall (20 kap. 1 § ÄB). Både arvingar och ev. testamentstagare ska kallas av den som har egendomen i sin vård (20 kap. 2 § ÄB). Enligt 20 kap. 5 § ÄB ska ett testamente eller äktenskapsförord om något av de efterlämnas av den avlidne, intagas i bouppteckningen.

Om tillgångarna inte räcker till

Om den efterlevande inte lämnar mer egendom än vad som täcker sina egna skulder, kostnader för begravning och liknande kostnader så behöver inte en bouppteckning göras med anledning av att det finns inget att dela upp mellan arvingar eller testamentstagare. I sådana fall ska en dödsboanmälan istället göras till Skatteverket (20 kap. 8 a § ÄB).

En dödsboanmälan ska göras inom två månader från dödsfallet, och innehålla väsentliga uppgifter om den avlidne, dödsbodelägarna och uppvisande av att det inte finns några tillgångar att fördela (20 kap. 8a § 2 st ÄB). Om någon av dödsbodelägarna ändå begär att bouppteckning ska göras så ska en sådan förrättas enligt 3 st i samma paragraf.

Kan testamentet ha betydelse?

Kostnader för begravning eller andra kostnader för att kunna förvalta och vårda dödsboet är prioriterade och ersätts först från dödsboet (20 kap. 4 § ÄB). Om det därefter inte finns kvar någon egendom så har testamentets innehåll inte en avgörande betydelse då det inte kommer gå att förverkliga det.

Ifall arvskifte inte kan ske i enlighet med testamentet då det inte finns egendom kvar att fördela, kommer testamentet bli utan verkan med hänsyn till tolkningsreglerna i 11 kap. 3-4 §§ ÄB. Detsamma gäller om testamentet utpekar viss egendom som inte längre finns kvar att fördela, vilket i ett annat fall hade varit prioriterat framför universella testamentstagare och arvingar.

Mitt råd till dig, är att om det finns ett testamente måste det intagas till bouppteckningen. Det är att göra fel att inte uppvisa det vid bouppteckningen. Men likt du säger kommer testamentet troligtvis inte ha något betydelse i det fallet att det inte kommer finnas några tillgångar kvar att fördela. Risken finns att det kan bli lika mycket osämja om det annars kommit fram att det faktiskt fanns ett testamente men som alla inte fick ta del av, även om dess innehåll inte skulle ha någon verkan oavsett.

Jag hoppas detta svarade på dina funderingar,

Vänligen,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2735)
2021-01-27 Generellt om testamente och hur ett skifte går till
2021-01-26 Hur kan jag undanta arv från utmätning?
2021-01-26 Testamente till personer bosatta utomlands
2021-01-26 Fördelning av efterarv mellan gemensamma bröstarvingar och särkullbarn

Alla besvarade frågor (88528)