Kan jag väcka talan om faderskap?

2021-06-01 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en vän som nyligen fick barn. Hon har två som skulle kunna vara fadern och då person 1 inte ville vara far så sa hon att person nummer 2 var fader även fast hon inte vet. Nu när barnet är fött så ser jag stora likheter mellan person 1 och det nyfödda barnet, och inga likheter mellan barnet och person 2, den som mamman säger sig vara pappan. Kan man som icke inblandad göra någon anmälan kring detta? Tänker för barnets bästa då person nummer 2 har kriminellt förflutet och även håller på med droger och person nummer 1 är en helt normal familjefar. Mvh orolig
SVAR

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finns i föräldrabalken (FB).

En man som anses vara far till ett barn kan väcka talan om att han inte ska anses vara far till barnet. Även en sådan mans arvingar kan väcka talan, om mannen är avliden (3 kap. 1 § FB). Därtill kan barnet, genom sin förmyndare, väcka talan om att en man inte ska anses vara barnets far (3 kap. 2 § FB). Utöver det kan ingen annan väcka talan i faderskapsmål, inte ens en man som tror sig vara far till barnet. En utomstående har alltså inte talerätt, och kan inte påverka faderskapet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?