Kan jag väcka talan i tingsrätten utan en advokat?

2020-08-10 i Domstol
FRÅGA
Hej, Jag vill väcka talan i tingsrätten, angende utökat laglotts skydd. Kan jag som privatperson göra detta? eller måste jag utse en advokat i första läget?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det förstärkta laglottsskyddet stadgas i 7 kap. 4 § ärvdabalken. Talan måste väckas inom ett år från det att bouppteckningen efter arvlåtaren avslutades.

Det är inget krav på att anlita en advokat för att föra olika processer i domstol, utan det kan göras av privatpersoner. Du kan således själv väcka talan i tingsrätten, och om du sedermera behöver eller vill ha en advokat kan du anlita någon i det pågående målet. Då upprättar ni en fullmakt som ger advokaten behörighet att företräda er i målet och handlingen lämnas in till tingsrätten. Du kan läsa mer om vilken information som ska finnas med i stämningsansökan på Sveriges domstolars hemsida som du hittar här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (449)
2020-11-24 Fråga om att överklaga en dom från tingsrätten
2020-11-22 Hur får målsägande hjälp och stöd genom rättegången?
2020-11-15 Vilken domstol ska handlägga en tvist angående en olovlig användning av en bild?
2020-11-14 hur går man vidare efter ARNs rekommendation?

Alla besvarade frågor (86416)