Kan jag väcka talan i Europadomstolen?

Jag har uttömt alla instanser i svensk domstol , Förvaltningsrätten, Kammarrätten samt fick ej prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. Jag har kört detta några gånger redan och tänkte nu att pröva lyckan i Europadomstolen då jag anser att svensk socialtjänst i detta fallet inte försvarar dom mänskliga rättigheterna i detta fallet barn på 8 resp 11 år. Står idag på ruta 1 igen så det borde innebära att jag jag ta upp det till Europadomstolen. Mitt enda problem är att jag tydligen får betala hela kalaset själv ur egen ficka?

Sedan är en annan oro att det tar lång tid innan det tas upp i Europadomstolen men om detta juridiska vet kanske ni med ett vettigt svar tack..


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad som krävs för att Europadomstolen ska ta upp ett fall, samt ge råd om vad du kan göra nu.

Vad krävs för att det ska ha skett en kränkning av Europakonventionen?

För det första måste det ha skett en kränkning av en artikel i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (i fortsättningen skriver jag Europakonventionen). I Sverige är Europakonventionen införlivad i svensk rätt genom Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Det innebär att man kan åberopa Europakonventionen inför svensk domstol.

De stater som är anslutna till Europakonventionen åtar sig att skydda dessa rättigheter. Skyddet gäller främst gentemot staten (staten får inte kränka en persons rättigheter enligt konventionen), men skyddet gäller även gentemot "det allmänna i stort", t.ex. myndigheter och domstolar ska respektera rättigheterna i konventionen. Viktigt att påpeka är att varje person som befinner sig inom en stat som är ansluten till Europakonventionen omfattas av konventionsrättigheterna, man behöver alltså inte vara medborgare i landet.

Du uppger att svensk socialtjänst inte har försvarat barns rättigheter. Socialtjänsten är ett offentligt organ, så den myndigheten ska följa Europakonventionen. Det framgår inte vilken rättighet enligt konventionen som du uppger har blivit inskränkt (jag misstänker att det kan röra sig om artikel 8 om rätten till skydd för privat- och familjeliv, men det framgår inte tydligt).

Får stater inskränka rättigheter som finns i Europakonventionen?

Vissa av rättigheterna i Europakonventionen får inte inskränkas, exempelvis artikel 3, som tar upp skyddet mot tortyr. Men många av rättigheterna får inskränkas. Kraven är då att inskränkningen ska ha stöd i lag, vara proportionerlig samt nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Länderna som är anslutna till Europakonventionen har relativt stor bedömningsmarginal avseende detta.

Vad krävs för att Europadomstolen ska ta upp ett fall?

Europadomstolen får ta emot enskilda klagomål, se Europakonventionen art. 34. Art. 35 i Europakonventionen tar upp kriterier för att ett mål ska tas upp till prövning av Europadomstolen. Alla nationella rättsmedel ska ha uttömts, och målet får anhängiggöras senast sex månader från det att det slutgiltiga beslutet meddelades, art. 35.1 Europakonventionen. Klagomålet får inte vara anonymt. Om samma ärende redan har hänskjutits till internationell prövning kommer Europadomstolen inte att ta upp det. Europadomstolen kommer inte att ta upp ett ärende som är väsentligen samma som ett ärende som redan har prövats. Det innebär att även om man själv har ett nytt ärende kommer domstolen inte att pröva det om de redan har avgjort ett liknande ärende.

Vad händer om Europadomstolen kommer fram till att det har skett en kränkning av Europakonventionen?

Om man har fått sina rättigheter kränkta kan Europadomstolen döma ut skadestånd, se art. 41 i Europakonventionen. Dock kan Europadomstolen enbart döma ut skadestånd, samt ange i domen att det skett en kränkning. Europadomstolen kan alltså inte ändra ett beslut. Exempelvis: om någon blir uppsagd och det skett en kränkning av konventionen kan Europadomstolen inte bestämma att personen ska få sitt jobb tillbaka.

Vad du kan göra nu

Jag rekommenderar att du kollar om alla kriterier är uppfyllda för att du ska kunna väcka talan i Europadomstolen. På Europadomstolens hemsida (länk här) finns information om hur man ansöker.

Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”