Kan jag upprätta ett testamente så att mina barn får alla tillgångar och min fru blir arvlös?

Vi har varit gifta i mer än fyrtio år och har två stycken gemensamma barn. Min älskade hustru lider av Alzheimer sen fjorton år och finns på ett låst demensboende. Hon kommer inte längre ihåg att hon har barn men är inte under god man eller förmyndare och jag sköter alla hennes ekonomiska åtaganden. För att skydda mina barn vill jag testamentera min del av våra tillgångar till mina barn, bland annat banktillgångar i mitt namn, hälften av en bostadsrätt samt hälften av en villa. Min frus möjligheter att flytta från ett demensboende är noll. Är det möjligt att skriva ett sådant testamente eller måste jag ge bort tillgångar till barnen som gåva innan jag avlider?

Lawline svarar


Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Som jag förstår det så är du ute efter att säkerställa att dina barn får dina tillgångar ifall du går bort så att inte allt automatiskt tillfaller din i så fall efterlevande hustru.

Regler om arv och testamente finner du i Ärvdabalken.

Testamente
Enligt lagen så tillfaller all din egendom din hustru om det skulle vara så att du går bort innan henne, (3 kap. 1§ Ärvdabalken). För att hindra detta så kan du, precis som du säger, upprätta ett testamente där du överlåter alla dina tillgångar till dina barn så att din hustru blir arvlös. Det är alltså möjligt att upprätta ett sådant testamente som du frågar om.


Möjligt undantagsfall
Viktigt att beakta är dock att om du går bort så har din hustru efter bodelningen rätt till minst fyra prisbasbelopp. Prisbasbeloppet ligger i år på 44 800 kronor, vilket skulle innebära en summa på 179 200. Detta betyder att om din frus tillgångar efter bodelningen inte väger upp till denna summa så har hon rätt att få så pass mycket av ditt arv för att komma upp i den. Nu har jag ingen information kring hur mycket tillgångar det är som ni har, men det låter som att detta inte kommer vara några problem i ert fall, utan att ni har större tillgångar än vad denna lag tillämpas på, (3 kap. 1§ Ärvdabalken).

Mitt råd till dig är att upprätta ett testamente där du överlåter alla dina tillgångar till dina barn. Någon gåva behöver du inte ge dem på förhand för att din önskan ska bli beviljad - testamentet räcker.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att allt löser sig för dig.


Vänligen

Lisa GustafssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning