Kan jag upphäva min adoption och ärva som särkullbarn?

FRÅGA
Hej. Jag är adopterad av min pappas nya fru. Min pappa har tre biologiska barn inkl mig.Min pappas fru har två biologiska barn och mig. Nu har min pappa gått bort och jag ärver min pappa ihop med mina två systrar. Min del går vidare till pappas fru som jag då ärver när hon går bort.Om jag avbryter min adoption nu ärver jag då min del nu?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna om arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB), den hittar du här!

Arvet faller i det ögonblick arvlåtaren (här din pappa) avlider och eftersom du de facto var adopterad av din pappas fru vid denna tidpunkt kan du inte i efterhand på något sätt ändra detta rättsförhållande. Vidare kan en adoption enligt svensk rätt inte upphävas utan vidare. En adoption kan bara upphöra om en ny adoption genomförs. Med andra ord kan du inte agera i egenskap av särkullbarn och utkräva din arvslott enligt 3 kap. 1 § ÄB utan du har i stället rätt till efterarv när din pappas fru avlider enligt 3 kap. 1-2 §§ ÄB.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan Heiman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (794)
2020-03-31 Föräldrar får under sin livstid sälja/ge bort sin egendom
2020-03-29 Villkora testamente
2020-03-27 Vad täcker kyrkoavgiften och begravningsavgiften?
2020-03-12 Förlorar man sin arvsrätt till sina biologiska föräldrar om man adopteras?

Alla besvarade frågor (78751)