Kan jag undanhålla arv från min dotter från ett tidigare äktenskap?

Har en dotter i tidigare äktenskap som jag inte har kontakt med. Jag har en "förmögenhet" på 300.000 som jag inte vill att hon ska ha del av. Kan jag skriva över dessa pengar nu på min nuvarande make (sedan 48 år)? I så fall hur går jag tillväga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Om bröstarvingar

Din dotter är en bröstarvinge till dig. Detta innebär att du aldrig kan göra henne helt arvlös. Har du fler barn har även de rätt att ärva dig, annars kommer hon som utgångspunkt att få hela din kvarlåtenskap. Ett undantag till detta är basbeloppsregeln i 3:1 2 st. Om din make skulle efterleva dig har han rätt till fyra basbelopp totalt. Hur stort basbeloppet är varierar lite från år till år, och år 2019 är det 46 500 kr. Om din make inte själv har tillgångar som överstiger ett värde av ca 186 000 kr har han alltså rätt att få ut mellanskillnaden från din dotters arv.

Testamente och laglott

Du kan välja att testamentera bort pengar till din make (eller någon annan) om du inte vill att din dotter ska ärva dig. Det din dotter alltid har rätt till är en laglott, vilket utgör en halv arvslott. I det fall att dottern är ditt enda barn är arvslotten hela ditt arv, och således är laglotten halva arvet. I annat fall måste arvet delas mellan barnen. Om du har två barn skulle din dotter alltså få en fjärdedel av arvet, och så vidare. Du kan hur som helst högst testamentera bort halva ditt arv (7:1 ÄB).

Kan jag skriva över mina pengar på min nuvarande make?

Eftersom det handlar om dina pengar kan du givetvis använda dem hur du vill under din livstid. Du kan alltså minska förmögenheten, vilket i sin tur kommer att minska din dotters framtida arv. Den enda regleringen som finns i lagen är att du inte kan genomföra en gåva som är att likställa med testamente (7:4 ÄB). Om du gör detta för att medvetet minska någons arv så kan gåvan bli ogiltig och din dotter ändå få rätt till pengarna om hon väljer att väcka talan mot gåvan. Att skriva över alla pengar till din make kan definitivt ses som en gåva att likställa med testamente. Jag skulle inte rekommendera att du gör det om du tror att det finns någon chans att din dotter klandrar sitt arv. Hon har ett år på sig att väcka talan innan det blir för sent.

Vad kan jag göra?

Du kan inte undanhålla alla pengar från din dotter. Hon kommer alltid att ha rätt att ärva en procentsats ifrån dig, oavsett hur mycket eller lite tillgångar det rör sig om. Det du kan göra är att spendera dina pengar på saker din dotter inte kommer att kunna ärva. Detta kan vara semestrar eller dylikt. Om ni köper exempelvis bilar eller en fastighet för pengarna har hon fortfarande rätt till halva din del av sakerna som finns vid din bortgång. Ni kan också skriva ett äktenskapsförord eller bodela under ert äktenskap, där du och din make klargör att vissa saker endast tillhör honom. Då kommer din dotter inte heller att kunna ärva dem, återigen så länge det inte framstår som ett testamente.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika RedeliusRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”