Kan jag testamentera så min makes barn ärver efter mig utan att mitt syskon har rätt till efterarv?

2021-08-02 i Efterarv
FRÅGA
Jag har en fråga ang efterarv.Om jag gifter mej, jag har inga egna barn och vi har inga gemensamma men min blivande make har 4 barn. Jag kommer då att skriva i mitt testamente att han får ärva allt efter mej. När även han går bort, har mitt syskon då rätt tilll efterarv efter mej automatiskt? Jag har ingen kontakt med hen och vill absolut inte att hen ska få ärva något efter mej utan vill att min blivande makes barn får efterarvet efter mej när min make dör? Hur ska vi göra då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du vill att din blivande makes barn ska ärva allt efter dig, kan du skriva ett testamente där det står att din blivande make ärver din kvarlåtenskap med full äganderätt. Nedan följer en förklaring.

Arvsklasser

Ditt syskon tillhör andra arvsklassen, se 2 kap 2 § ärvdabalken. Vid din bortgång skulle dina föräldrar ärva efter dig. I det fall de ej är i livet går arvet som skulle tillfalla dina föräldrar till ditt syskon.

Makes arvsrätt

Om vi förutsätter att du ingår äktenskap med din blivande make, kommer din make ärva efter dig med fri förfoganderätt, se 3 kap 1 § ärvdabalken. Det arvet kan din make konsumera eller sälja, men inte testamentera bort. När sedan din make avlider har precis som du skriver ditt syskon rätt till en kvotdel av arvet efter din make som kommer från den del av kvarlåtenskapen som härrör från dig, se 3 kap 2 § ärvdabalken, samt 3 kap 8 § ärvdabalken. Resten av arvet tillfaller din makes barn med lika delar.

Full äganderätt

Om du vill att din makes barn ska ärva all kvarlåtenskap efter er båda kan du skriva ett testamente där det framgår att din make ska ärva din kvarlåtenskap med full äganderätt, utan att ha ett förordnande om sekundosuccession (Det vill säga, utan en önskan om att efterarvet ska gå till ditt syskon), då sätts efterarvsregeln i 3 kap 8 § ärvdabalken ur spel. Det innebär att all kvarlåtenskap efter dig och din make går till din makes barn.

Sammanfattning

Genom att skriva ett testamente där det framgår att din make ska ärva efter dig med full äganderätt, kan din make använda arvet precis som din make önskar, samtidigt som efterarvsrätten för ditt syskon går förlorad. Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente, hjälper våra jurister på Lawline dig gärna.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?