Kan jag testamentera månadsvisa betalningar till min sambo?

2020-07-23 i Testamente
FRÅGA
Jag har inga barn. Min sambo har 2 barn. Vi är inte gifta men är sambos. Min fråga är, om jag kan testamentera min förmögenhet till min sambo med månadsutbetalningar istället för att hon får hela arvet på en gång?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som sambo utan barn kan du testamentera all din egendom till din sambo (eller vem du vill). När det gäller testamente finns det dock vissa formkrav du måste följa för att detta ska bli giltigt. Testamentet måste vara skriftligt och underskrivet av dig och två vittnen. Vittnena måste dessutom veta om att det är ett testamente de skriver under även om de inte behöver känna till innehållet.

(10 kap 1 § ärvdabalken – ÄB).

Vittnena måste vara över 15 år och får inte vara dina syskon, föräldrar, din sambo eller andra närstående. Båda måste dessutom närvara samtidigt.

(10 kap 4 § ÄB).

Utöver dessa formkrav finns inga direkta regler om vad som ska stå i ditt testamente. Du kan alltså skriva att arvet ska betalas ut månadsvis till din sambo förutsatt att formkraven är uppfyllda.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2794)
2021-03-07 Kan jag välja vem som ska företräda mitt dödsbo?
2021-03-07 Vad innebär min morbrors testamente?
2021-03-07 Är ett testamente giltigt om testatorns kusin och kusinens fru har bevittnat testamentet?
2021-03-07 Måste ett testamente kvitteras vid delgivning?

Alla besvarade frågor (89960)