Kan jag testamentera bort arvet som jag fick genom testamente av min fru?

2019-07-30 i Testamente
FRÅGA
Min fru gick bort nyligen, vi har ett testamente där det står att jag ärver hela vår förmögenhet samt att våra barn skall dela lika när jag har gått bort. Nu skulle jag vilja inskränka arvet till ett av barnen. Är det möjligt?Lennart
SVAR

Hejsan!

Aktuell lagstiftning: Ärvdabalken.

Enligt 3kap 1§ så ska kvarlåtenskapen, om en person var gift, tillfalla maken med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att du får förfoga över det tills du går bort men du får inte testamentera bort det. Du kan inte testamentera bort hennes del av boet enligt 3kap 2§ eftersom hennes del ska tillfalla hennes bröstarvingar. Du kan emellertid testamentera bort din del av boet.

Det finns dock ett viktigt undantag när du ska testamentera bort din del av boet, det är laglotten enligt 7 kap 1§. En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott, 7kap 3§. Laglotten är hälften av arvslotten, det vill säga 50% av det som bröstarvingen egentligen hade rätt till.

Räkneexempel:
Du och din frus bo är värd sammanlagt 100 kr. När hon går bort så äger hon hälften av boet, det vill säga 50 kr och du äger 50 kr. Hennes del får du inte testamentera bort, det vill säga 50% av boet. När du går bort så har du 200 kr. Men 50% är fortfarande hennes del av boet och du kan därför inte testamentera bort 100 kr (det fungerar omvänt också om boet har minskat i värde). Hennes del ska tillfalla hennes barn och ska delas lika mellan dem.

Angående din del av boet, det vill säga 100 kr, så kan du testamentera bort detta. Om du vill ge 100 kr till endast ett enda barn så kommer laglottsundantaget spela in. En bröstarvinge har alltid rätt till 50% av sitt arvslott. I detta fall är arvslotten 50kr (om du har två barn, 100/2), och hälften av denna är 25kr (50% av arvslotten). Om en bröstarvinge alltid har rätt till 25 kr så kan du endast testamentera bort 25 kr till den ena bröstarvingen.

Jag hoppas jag har kunnat göra detta relativt förståeligt för dig.

Allt gott!

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2487)
2020-05-29 Kan man ärva genom testamente om man avlidit innan testatorn?
2020-05-29 Hur gör jag så min sambo ärver mig utan att vi gifter oss?
2020-05-28 Hur kan arvtagare påverka ett testamente?
2020-05-27 Hur kan ett testamente påverka syskonens rätt till arv från den först avlidne

Alla besvarade frågor (80457)