Kan jag testamentera att min särbo ska erhålla hela mitt arv även fast jag har halvsyskon?

2020-11-20 i Testamente
FRÅGA
Hej !Är ensamstående båda föräldrarna är döda. Kan jag skriva ett testamente där min särbo skall erhålla hela arvet trots att jag har 3 halvsyskon ?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Kan du skriva ett testamente?
Utgångspunkten vad gäller arv finns att hitta i ärvdabalken. Den legala arvsordningen utgörs av bl.a. barn, föräldrar och syskon. Om man vill ändra arvsordningen som regleras i ärvdabalken, finns möjligheten precis som du själv föreslår, att skriva ett testamente (9 kap. 1 § ÄB).

Det finns vissa begränsningar i testamenten, t.ex. bröstarvinges laglott (7 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinge är ens barn (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom du utifrån det du berättat inte har några barn blir detta inte något problem för dig. Dina halvsyskon hindrar dig inte från att skriva ett testamente.

Om du väljer att inte skriva ett testamente kommer dina halvsyskon ärva dig (2 kap. 2 § tredje stycket ÄB). Det är dock helt fritt för dig att skriva ett testamente där du ändrar den legala arvsordningen. Det innebär att du kan skriva ett testamente där din särbo ska erhålla hela ditt arv utan att det skapas några juridiska problem avseende dina halvsyskon.

Hoppas du fick svar på dina frågor!
Med vänliga hälsningar,

Fanny Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2680)
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?
2020-11-23 Alla arvingar utom bröstarvingar kan uteslutas genom testamente
2020-11-23 Får farmor bevittna testamente där barnbarn är testamentstagare?
2020-11-22 Vad händer med underårigas arv?

Alla besvarade frågor (86432)