Kan jag ta över min sambos bostad vid eventuellt dödsfall?

FRÅGA
sammanboende sen drygt 20 år min sambo äger bostadsrätten om hon dör före mej har jag rätt att bo kvar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

De lagar som reglerar din situation är sambolagen (2003:376), SamboL och ärvdabalken (1958:637), ÄB.

Vad händer med bostadsrätten om din sambo avlider?
När ett samboförhållande upphör delas samboegendom mellan samborna genom bodelning (2 & 8 § SamboL). Detta kräver att någon av samborna (i ditt fall, du) begär bodelning inom ett år från att bouppteckningen från dödsfallet förrättats, 8 § SamboL. Vidare får det inte finnas ett giltigt samboavtal som anger att bodelning inte ska ske, (9 & 18 § SamboL)

Om bostaden inte utgör samboegendom

Bostadsrätten utgör samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning och inte används huvudsakligen för fritidsändamål (5 & 7 § SamboL). Skulle det vara så att din sambo köpt bostadsrätten för enskilt bruk så den inte samboegendom och utgångspunkten är att du inte får behålla bostaden.

Enligt 22 § Sambolagen kan dock den efterlevande sambon ändå ha rätt att ta över den gemensamma bostaden om det är en hyresrätt eller bostadsrätt som inte utgör samboegendom. Detta tillåts om den efterlevande sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om samborna inte har barn tillsammans krävs dock synnerliga skäl för att den andra ska kunna ta över bostaden, vilket gör att det kan bli svårt.

Om bostadsrätten utgör samboegendom

Som sagt är det endast samboegendom som ska ingå i bodelningen. För det fall bostadsrätten är köpt för erat gemensamma bruk och din sambo skulle avlida utan att ni reglerat era egendomsförhållanden kommer du behöva lösa ut dödsboets andel i bostadsrätten för att få ensam äganderätt till den.

Efter bodelningen kommer den det som tillhör dödsboet (vilket beror på hur mycket du betalat för bostadsrätten, om något) att fördelas mellan de som är arvsberättigade efter den avlidna (23 kap. 1 § ÄB). Som sambos har ni inte någon lagstadgad arvsrätt efter varandra, utan för det fall att din sambo skulle avlida kommer i första hand hennes eventuella barn att ärva, i andra hand hennes föräldrar, i tredje hand hennes syskon eller syskonbarn, i fjärde hand mor- & farföräldrar eller om dessa är avlidna deras barn. (2 kap 1-4 § ÄB).

För att du ska få äganderätten till bostaden i det här läget krävs att du antingen köper ut dödsboets andel i bostadsrätten eller att din sambo testamenterar bostadsrätten till dig.

Sammanfattning

Skulle bostadsrätten inte utgöra samboegendom så ska du vid din sambos eventuella dödsfall använda dig av 22 § SamboL (vilket tyvärr, som tidigare skrivet, kan vara svårt om ni inte har gemensamma barn). Räknas bostadsrätten däremot som samboegendom och ni inte skrivit något testamente är att du kommer behöva lösa ut dödsboet för att få ensam äganderätt till bostadsrätten. För att ändra på detta kan din sambo testamentera bostadsrätten till dig.

Med vänliga hälsningar,

Sohail Niknejad
Fick du svar på din fråga?