Kan jag ta över förstahandskontraktet, vad är det som krävs?

Hej,

Jag hyr just nu en lägenhet i andrahand med kontrakt på ett år. Kan jag på något sätt ta över första hands-kontraktet? När jag bott i ett visst antal månader? Eller bara genom överrenskommelse med förstahands-ägaren och hyresvärden? Vad har jag för rättigheter i dessa frågor?

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga!

Det aktuella lagrummet för din fråga är Jordabalken. Det som i första hand krävs för att du ska få överta kontraktet är att hyresvärden ger sitt samtycke, (12 kap. 32§ JB). Det går inte att säga om de kommer samtycka eller inte, det beror på om det till exempel är ett privat bolag eller inte och vad deras interna regler är.

Utifrån uppgifterna i frågan finns det inte möjlighet att använda sig av de undantagen som finns om hyresvärden inte samtycker, (12 kap. 34-37 §§) Exempelvis om ni hade varit närstående, varaktigt bott ihop och hyresnämnden hade lämnat sitt samtycke, (12 kap. 34§ JB). I dessa fall brukar man även ta hänsyn till hur länge man bott i lägenheten men oavsett för att vara aktuellt förutsätter det att situationen som räknas upp stämmer in på din, vilket det tyvärr i detta fall inte gör.

Du har alltså inte några egentlig rätt att ta över hyreskontraktet utan det förutsätter en välvilja hos förstahandshyresgästen och hyresvärden.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Emilia KinnunenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo