Kan jag sy kläder av ett licensskyddat tyg och sälja dem?

2019-08-30 i Immaterialrätt
FRÅGA
En följdfråga Ang licensskyddat tyg.Får jag alltså sy kläder av tyget och sälja dom?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över användningen av ett tyg vars mönster har skydd enligt Mönsterskyddslagen eller Upphovsrättslagen.

Skydd för mönster kan alltså regleras i olika lagar. Mönster kan skyddas som ett konstnärligt verk enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Enligt 1 § URL uppstår skyddet verket automatiskt då verket skapas förutsatt att verket är tillräckligt originellt. Ett mönster kan även registreras och få skydd enligt Mönsterskyddslagen (ML). Enligt 2 § är en förutsättning för skydd enligt ML att mönstret är nytt och tillräckligt särpräglat. Vad detta betyder är att det inte finnas ett annat mönster som är identiskt eller som ger samma helhetsintryck för en kunnig användare.

För att använda ett licensskyddat mönster måste man enligt såväl URL som ML ha rättighetsinnehavarens tillstånd. Enligt 5 § ML får ingen utnyttja mönstret utan att ha samtycke av den som är innehavare av mönsterrätten. Förbudet mot utnyttjande omfattar särskilt att tillverka eller använda en produkt som mönstret ingår i eller används på. Även upphovsrätten förbjuder enligt 2 § URL annan än upphovsmannens förfogande över verket.

Om det finns en risk att dina kläder går att förväxla med rättighetsinnehavarens mönster/produkt så krävs det att du får mönsterhavaren eller upphovsmannens samtycke. Bedömningen av om användningen av textilerna utgör ett intrång eller inte beror naturligtvis på hur och i vilken utsträckning du använder tygerna. Kortfattat är alltså svaret på din fråga att du inte får använda ett licensskyddat tyg för att sy och sälja kläder.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (835)
2020-05-17 Får man återskapa andras konstverk i kommersiellt syfte?
2020-05-11 Får jag trycka upp ett exemplar av en bok för eget bruk?
2020-05-10 Bearbetning eller ett nytt verk?
2020-05-09 Skyddas recept av upphovsrätten?

Alla besvarade frågor (80235)