Kan jag styra hur mitt barns tillgångar förvaltas efter min bortgång?

Går det att skriva i ett testamente hur vårt barns arv skall förvaltas till hens 18-års dag om vi båda föräldrar skulle gå bort? Kan testamentet styra över hur en förmyndare/förvaltare får använda och placera pengarna? Om det inte går, hur gör vi bäst för att låsa pengarna åt vårt barn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att ni inte har några övriga barn utöver erat gemensamma.

Förmyndare

Om barnets båda föräldrar är avlidna eller av annan orsak inte längre kan vara förmyndare ska tingsrätten utse en särskilt förordnad förmyndare. Föräldrar eller en av föräldrarna kan önska att en specifik förmyndare ska förordnas barnet. Denna person ska då förordnas såvida det inte är olämpligt. Detta framgår i Föräldrabalkens (FB) 10 kap 7 §.

Förmyndare till omyndigt barn bestämmer hur de tillgångar som står under deras förvaltning skall användas eller placeras. Detta enligt 13 kap 1 § FB.

Undantag fri förvaltning

Förmyndare får alltså fritt förvalta barnets medel, dock med vissa förbehåll. Som förmyndare får man bl.a. inte:

- ge bort barnets egendom.

- använda barnets medel för annat än dennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De medel som inte används för sådana ändamål ska placeras tryggt.

- Använda barnets medel till sådana kostnader som omfattas av föräldrarnas underhållsskyldighet.

- Beblanda barnets egendomar med egen eller annan.

Om värdet på en omyndigs tillgångar genom arv eller gåva kommit att överstiga 8 gånger prisbasbeloppet (aktuellt basbelopp 2017 är 44 800kr, dvs. 44 800*8= 358 400kr), ska tillgångarna sättas in på ett spärrat konto i barnets namn. Det är då överförmyndaren som avgör om pengarna får disponeras eller ska förbli spärrade. Detta framgår av 13 kap. 2 § FB. Mer om detta nedan.

Detsamma gäller om barnet får genom arv, gåva, testamente eller som förmånstagare tillgångar som särskilt föreskriver att de ska stå under särskilt överförmyndarkontroll. I båda dessa två scenarion gäller kontrollerad förvaltning.

Kontrollerad förvaltning

Inom varje kommun finns en överförmyndare vars uppgift är att ha tillsyn över alla förmyndare. Kontrollerad förvaltning innebär att överförmyndaren har en strängare tillsyn över förmyndarens förvaltning av barnets tillgångar.

Detta innebär att förmyndaren bland annat ska årligen inlämna en redovisning gällande förvaltningen. Man behöver även överförmyndarens tillstånd till vissa åtgärder. När barnet har fyllt 18 har denna en möjlighet att granska förvaltningen hos överförmyndaren.

Sammanfattningsvis

För att bäst kontrollera förvaltningen av tillgångar för erat barn efter eran eventuella bortgång skulle ni dels kunna genom testamente önska en specifik förmyndare åt erat barn som ni litar på som då kommer att förvalta ert barns pengar.

Ni kan även genom testamente förordna att tillgångarna som erat barn kommer att ärva ska vara undantaget förmyndarens förvaltning genom att särskilt villkora särskilt överförmyndarkontroll för tillgångarna. Detta innebär att de ärvda tillgångarna kommer ställas under kontrollerad förvaltning och behöver då gå igenom överförmyndarens tillsyn och kontroll innan förmyndaren kan använda detta. Detta tills barnet blivit myndigt.

Om arvet, och barnets tillgångar då, kommer överstiga 8 prisbasbelopp (för nuvarande 358 400kr) så kommer även tillgångarna per automatik att övergå till kontrollerad förvaltning.

Hoppas att ni har fått svar på eran fråga! Om inte är du välkommen att kommentera nedan, ställa en ny fråga alternativt vända dig till någon av våra andra tjänster:

Gratis telefonrådgivning på 08-533 300 04

Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar http://www.lawline.se/ask_a_question

Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h http://www.lawline.se/ask_a_question

Boka tid med en jurist på 08-533 300 04

Med vänlig hälsning,

Linn NybergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning