Kan jag stämma kommunen?

2021-02-28 i Domstol
FRÅGA
FRÅGA Hej,Jag vill alltså ha svar om det går att stämma kommunen och isf, hur går man tillväga och vilken domstol kontaktar man? Jag har hamnat i en fullständigt kaotiskt situation pga beslut tagna av anställda i kommunens familjerätt! Pga deras beslut så är jag nu fullständig barskrapad och högt skuldsatt finansiellt. Men det värsta är att jag nu har en snart 12 årig dotter som har stora problem med sin skolgång, hög frånvaro och även depression och psykiska problem! Detta innebär ofta och mycket VAB, vilket gör min redan ansträngda finansiella situation ännu värre då min inkomst reduceras med ytterligare över 20%. Jag har blivit tillsagt att det inte går att stämma en kommun/myndighet, men det kan väl inte vara så att folk som jobbar innom kommun och myndigheter ska kunna ta beslut som gynnar sig själva och missgynnar en medborgare till den grad att man är ruinerad? Det måste ju finnas någon rättvisa i samhället! Mvh Dick
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Tråkigt att du behöver vara i en sådan situation. Du kan stämma en kommun genom att skicka in en stämningsansökan. Det finns dock vissa krav som måste vara uppfyllda och dessa anges i Rättegångsbalken (RB). Du måste vända dig till rätt domstol, vilket är den domstol som finns i den ort som kommunen finns belägen i enligt 10 kap 1 § 2 st. RB.

Vad ska stämningsansökan innehålla enligt 42 kap 2 § RB.

-Det måste finnas ett bestämt yrkande. Detta betyder att du måste ange i stämningsansökan exakt vad du begär av kommunen.

-Du måste ange grund för ditt yrkande vilket innebär att du måste ange en utförlig berättelse om händelseförloppet och varför du anser att kommunen är skyldig. Om du yrkar skadestånd är det viktigt att du skriver med det beloppet du kräver samt ränta på det.

-Bevisuppgift. Du ska bifoga den bevisning som du avser att presentera som stöd för ditt påstående.

-Det ska även framgå personuppgifter såsom ditt namn och vilken kommun det avser, adress, telefonnummer hem/arbete samt förhållanden som i övrigt kan vara av betydelse för delgivningen.

-Du kommer att kallas för kärande för att det är du som ansöker om stämningen och kommunen för svarande.

Jag antar att du önskar skadestånd med anledning av det inträffade. Det du kan göra är att föra en skadeståndstalan mot kommunen. De lagar som blir tillämpliga är 3 kap. 2 och 3 §§ skadeståndslagen. Enligt 3 kap. 2 § är staten bland annat skadeståndsskyldig för fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Med begreppet myndighetsutövning menas utövandet av det allmännas befogenheter att med bindande verkan ensidigt bestämma för enskilda om förmån, rättighet, skyldighet, sanktioner. Dessa befogenheter ska grundas på offentligrättslig reglering.

Vad kostar det att skicka in en stämningsansökan?

Du måste betala en ansökningsavgift till tingsrätten. Hur stor avgiften är beror på värdet på det som tvisten rör. Avgiften är 900 kr så länge värdet ligger under ett halvt prisbasbelopp (det vill säga max 23 800 kronor år 2021). Du kan hitta information om hur en stämning går till på Sveriges domstolars webbplats.

Vad kostar ett juridiskt ombud?
Det finns inget bestämt pris vad det kostar att anlita ett juridiskt ombud. Det beror på många olika saker, bl.a. hur omfattande och komplicerat ärendet är. Däremot ska t.ex. advokaters arvode vara skäligt, enligt god advokatsed.

Jag hoppas att du känner att svaret var till hjälp. Du är alltid välkommen med ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar

Fawzia Hassoun
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?