Kan jag stämma ett företag för att det utfört en tjänst felaktigt och skadat det jag lämnat in?

Hej!

Lämnar in 18st båtträdetaljer(som privatkund)till snickeri (skriftligt avtal finns)för renovering (har betalat tot ca 65000kr).Reklamerar dåligt jobb direkt vid mottagandet. Firman åtar sig att göra om jobbet på alla detaljer kostnadsfritt och utan diskussion. Det jobbet förstör stor del av detaljerna och resterande delar måste göras om(om de ska räddas). Firman åberopar ansvarsförsäkring hos sitt försäkringsbolag som beslutar om att ersätta mig med 30000kr (för de förstörda delarna endast, täcker ej de delar som måste göras om eller tillkomna kostnader för arbetstid, resor, bil mm som jag uppgivit). Jag kräver firman på restbelopp(35000kr bara för att vara lite "just", ej för övriga kostnader som jag haft). Inget gehör från firman(som lägger på luren mitt i samtalet då jag ringer) som hänvisar till förskringsbolaget (som inte tänker betala mer,jag har frågat dom). Jag sitter nu med mina trädetaljer som till största del är förstörda (utdömda till 100% av försäkringsbolagets oberoende besiktningsman) och de resterande delarna som kräver omfattande kostnader för att kunna användas/räddas. Jag vill nu skicka en stämning på restbelopp samt allt extra arbete och resekostnader,arbetstimmar och ev för den hela båtsässongen som har gått (bristande funktion/utseende).

Ser det ut som om "jag har kött på benen" för en stämning?

Drar ju på mig ytterligare kostnader som stämningsansökan, ev advokatkostnader mm som jag hoppas motparten får betala om jag "vinner" .

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Eftersom du lämnat in det som skulle renoveras i egenskap av privatperson och konsument, är konsumenttjänstlagen den lag som reglerar vad som gäller mellan dig och företaget (jfr 1 § konsumenttjänstlagen, KTjL).

Näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt (4 § KtjL). Om tjänsten är felaktig utan att det beror på dig som konsument, får du hålla inne med betalningen. Du har vidare rätt att kräva att felet avhjälps, göra avdrag på priset eller att häva avtalet. Du har även rätt att begära skadestånd av näringsidkaren (16 § KTjL). Näringsidkaren är ersättningsskyldig till dig som konsument för skada som du tillfogas på grund av fel om felet inte beror på ett hinder utanför näringsidkarens kontroll, som näringsidkaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder näringsidkaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Näringsidkaren är även ersättningsskyldig för skada på föremålet för tjänsten (31 § tredje och fjärde stycket KTjL). Kravet om näringsidkarens kontrollansvar för att denne ska undslippa skadeståndsskyldighet är högt ställt och kan inte innefattas i att näringsidkaren helt enkelt gör ett dåligt arbete.

Som jag tolkar det har du via näringsidkarens försäkringsbolag blivit ersatt för de detaljer som förstördes, däremot har du inte fått ersättning för resten. Näringsidkaren vägrar att ens diskutera ersättning med dig. Att försäkringsbolaget endast ersätter upp till en viss summa eller vissa kostnader, ska däremot inte du som konsument lida för. Näringsidkarens försäkring är för att näringsidkaren inte ska behöva betala allt själv; det som inte innefattas av försäkringen kan du ändå begära ersättning av näringsidkaren för.

Skyddet enligt konsumenttjänstlagen är högt ställt och min bedömning är att det finns förutsättningar för dig som konsument att begära ersättning av näringsidkaren. Om du stämmer näringsidkaren kommer det att avgöras som ett ordinärt tvistemål, innebärande att förlorande part betalar motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § Rättegångsbalken). Min rekommendation är att du anlitar en jurist som går igenom ditt ärende från början (tittar på reklamation, avtal och korrespondens mellan dig och näringsidkaren). I ett första skede kommer juristen sannolikt att, som ombud för dig, tillskriva din motpart med ett krav om ersättning. Förhoppningen är att det är möjligt att komma överens redan i det skedet, utan att gå till domstol. Om ni inte kan komma överens kan juristen inlämna en stämning. Allt detta kan en av våra jurister på Lawlines juristbyrå hjälpa dig med. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig för tidsbokning och vidare kontakt. Vi erbjuder möten med våra jurister på kontoret, men även per e-post, telefon och Skype; det som passar dig som kund bäst. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”