Kan jag stå med i misstankeregistret utan att veta om det?

FRÅGA
Kan man hamna i "misstankeregistret" utan att få veta det och varför om någon ovän anger en och misstänkliggöra utan substans och verifiering,alltså en Kafka liknande "process" ? vilken strida mot demokratiska rättsprinciper.Bör man initiera utredning genom "säkerhets och integritetsskyddsnämnden" om man anar oråd?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

En förutsättning för att en person ska hamna i polisens misstankeregister är att personen är skäligen misstänkt för ett brott. Den som är skäligen misstänk ska underrättas av polisen om detta i ett förhör, se 23 kap. 18 § rättegångsbalken. Har någon underrättelse inte skett, kan personen känna sig trygg i att denne inte finns med i misstankeregistret. För att hamna i misstankeregistret måste även en rad andra förutsättningar föreligga. Personen som är skäligen misstänk för ett brott måste ha fyllt 15 år. Brottet måste kunna föranleda ett straff som är strängare än böter. Brottet måste vara av straffrättslig karaktär, se 3 § lag (1998:621) om misstankeregister.

Varför en person anges i misstankeregistret är för att myndigheter som jobbar med brottsbekämpning, ska kunna få tillgång till registret, vilket underlättar deras arbete och samarbete.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden kan bara kontrollera om polisen följt lagen vid behandling av personuppgifter som gäller dig. De kan alltså inte kontrollera om du finns med i ett visst register. Rätten att begära att nämnden ska kontrollera polisens verksamhet tillkommer den som anser sig ha blivit utsatt för felaktig behandling av personuppgifter. Du kan alltså inte begära att nämnden ska pröva om någon annans personuppgifter behandlats i strid med lag. Enligt lag ska polisen ta bort en person från misstankeregistret så fort en person inte längre är skäligen misstänkt för brott, se 13 § lag (1998:621) om misstankeregister.

Hoppas du fick svar på dina frågor och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (961)
2021-12-08 Kameraöverbevakning på arbetsplats.
2021-12-03 Spelar det någon roll om en övervakningskamera spelar in eller inte enligt kamerabevakningslagen?
2021-11-30 Vilka placeras på HVB-hem?
2021-11-30 Plikt att uppge vaccinationsstatus?

Alla besvarade frågor (97711)