FrågaFAMILJERÄTTGod man25/12/2022

Kan jag som vårdnadshavare låna av min sons arv?

Jag är en kvinna på 35 år. Jag har en son på 11 år sedan ett tidigare äktenskap. Mannen som jag var gift med var mycket förmögen, så vi hade ett äktenskapsförord. När vi skildes fick jag en summa pengar enligt äktenskapsförordet. Han fortsatte att betala för vår sons privatskola, det skulle han göra tills sonen var färdigutbildad. Min före detta make omkom i en trafikolycka för 2,5 år sedan. Han hade testamenterat hela sin förmögenhet till vår son. Han fick en god man som sköter sitt uppdrag utmärkt och sonens förmögenhet har bara ökat. Det stod i testamentet att en neutral god man skulle utses om min make avled innan sonen var 18 år. Hon har också fått ett samtycke från överförmyndaren att placera hans tillgångar. Hon betalar även hans privatskola enligt testamentet.


Jag träffade en ny man och nu bor vi tillsammans. Vi startade ett företag tillsammans, men vi har fått skjuta till egna pengar och har tagit stora lån. Vi sitter nu med stora skulder och höga räntor. Lösningen skulle kunna vara att vi lånade 3,5 miljoner kronor, utav sonens förmögenhet, vår tanke var betala av lånet med 20 000 kronor i månaden. Den gode mannen sa blankt nej, det är din sons tillgångar sa hon. Kan jag som hans vårdnadshavare kräva att få låna, eller jag ska vara min sons gode man. Det skulle verkligen hjälpa oss.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du dels undrar om det finns möjlighet för dig som vårdnadshavare att låna av de pengar som testamenterats till din son, dels om du kan vara din sons gode man.


Vilken lag blir tillämplig?

De bestämmelser som i vart fall indirekt ger svar på din fråga hittas i huvudsak i 11 och 12 kap föräldrabalken (FB). Av 9 kap. 1 § FB framgår även att din son som underårig har begränsad rätt att själv råda över sin egendom.


Regler för skötsel av den enskildes egendom

Av 12 kap. 2 § FB framgår att en god man ska, i den utsträckning det följer av deras förordnande, bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person. Av 12 kap. 3 § FB framgår att denne alltid ska handla på det sätt som är bäst för den enskilde och av 12 kap. 4 § FB framgår att de medel som inte används för den enskildes uppehälle, utbildning eller nyttiga i övrigt ska placeras så att “tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.”


Av dessa regler framgår indirekt, eftersom den gode mannen ska verka för den enskildes – i det här fallet din sons – nytta, att du inte som vårdnadshavare kan kräva att få låna av pengarna om den gode mannen bedömer att detta inte är för den enskildes nytta. 12 kap. 4 § FB ger förvisso en möjlig grund att använda pengarna till investeringar, men det är fortfarande den underåriges intresse som ska vara huvudsaken och det är därför i princip inte möjligt att låna pengar till något som inte direkt angår din son.


Vem kan utses till god man?

Vem som ska utses till god man framgår av 11 kap. 12 § FB, som anger att det ska utses en “rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person”. Det kan till exempel vara olämpligt att utse en person om det finns risk för intressekonflikter mellan den enskilde och exempelvis en anhörig som kan utses som god man. Det framgår också att om en avliden gett till känna vem denne önskar till god man, ska den personen förordnas. 


Eftersom det står i testamentet att “en neutral god man” ska utses kan det därför bli svårt att du eller en annan släkting förordnas som god man.


Kan ett godmanskap upphöra?

Enligt 11 kap. 19 § FB ska ett godmanskap upphöra om det inte längre behövs. Av 11 kap. 19 a & b §§ framgår dock att ett sådant beslut fattas antingen av rätten eller överförmyndaren. Du kan alltså inte själv för din sons räkning begära att det ska upphöra.


För att sammanfatta mitt svar är såväl möjligheterna att låna pengar från din sons arv samt att bli hans gode man i ditt fall tyvärr små, då syftet med dessa bestämmelser är just att skydda den underåriges egna intressen.


Jag förstår att detta kanske inte var det svar ni ville ha, men önskar er ändå lycka till med företaget och hoppas att situationen löser sig på annat sätt. Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline på nytt. 


God fortsättning!

Johanna HagdahlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000