Kan jag som sambo begära bodelning när vi redan har ett överlåtelsekontrakt?

Hej, Jag och min sambo är i en tvist där vi har skrivit ett överlåtelsekontrakt som bekräftelse för banken, för att jag ska överta min sambos lån på lägenheten. Vi är överens om att jag ska köpa lägenheten och min sambo har flyttat ut sina grejer och inte bott i lägenheten i över 1.5 månad. Det vi inte överens om är skatteskillingen. I överlåtelsekontraktet står det 243.000:-, men jag vill göra en bodelning eftersom jag står som ägare till 50% av lägenheten. Dvs halva skatteskillingen. Hon driver nu en process där två jurister och en domare (hennes utsago) ska titta på kontraktet för att se om det är giltligt eller ej. Jag vill boka bodelning tillsammans med jurist, vilket hon vägrar och hotar att stämma mig om jag inte betalar den summa som står i överlåtelsekontraktet den 30 juni. Om hennes jurist anser det kontraktet vara giltigt, gäller verkligen inte sambolagen då? Hur bör jag agera i denna situationen, om jag inte betalar kan jag bli skadeståndsskyldig om hon vinner tvisten? Vi har dessutom en gemensam katt som hon hotar hämta när jag är på jobbet. Hon står som ägare för den och jag har bott själv med katten senaste 1.5 månaden. Jag erbjuder ett tryggt hem som katten känner igen och min sambo erbjuder ett nytt hem hos en släkting där min sambo kmr att hälsa på några få ggr per år. Hur går jag tillväga för att få behålla katten?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag beklaga situation du hamnat i med din sambo, det måste vara påfrestande för dig. Jag förstår din situation som att ni har ett överlåtelsekontrakt där det framgår att du ska köpa ut din sambos del i lägenheten genom att ta över hennes lån, som upprättades för att kunna tas med till banken. Min tolkning är sedan att du nu önskar att bostaden istället delas genom en bodelning, så att du inte ska behöva stå för hel den summa som skatten beräknas uppgå till om ni hade sålt bostadsrätten till en utomstående. De regler jag främst hänvisar till i mitt svar hittar du i Sambolagen (SamboL) och Inkomstskattelagen (IL).

Överlåtelsekontrakt eller bodelning

En bodelning kan begäras av vem som helst av samborna inom ett år efter separationen (SamboL 8 §). Enligt bodelningsreglerna ska sambornas andelar först beräknas för att sedan läggas ihop och delas lika mellan samborna (SamboL 12-14 §§). Här är det nettovärdet, det vill säga marknadsvärdet minus beräknad vinstskatt, som används. Om du vill ha bostadsrätten på din lott i bodelningen kommer du att behöva ersätta din sambo för hennes andel för att det ska gå jämt upp (SamboL 16-17 §§). Fördelen med att överlåta andelen i bostadsrätten genom en bodelning är att den som överlåter, det vill säga din sambo, inte behöver betala någon skatt (IL 8:2). Istället övertar du din sambos skatteskuld och betalar vinstskatten för hela bostadsrätten när du väljer att sälja den (IL 44:21).

Sambolagens regler är dock dispositiva, vilket innebär att de kan avtalas bort. Utifrån din fråga förstår jag inte riktigt hur överlåtelsekontraktet ni upprättat ser ut, men om det är en överenskommelse som ni båda skrivit på så bör det vara ett giltigt avtal som gäller framför reglerna i sambolagen. Din sambo kan alltså ha rätt att kräva dig på de pengar som du gått med på att betala enligt ert avtal. Överenskommelsen i överlåtelsekontraktet gäller alltså för bostaden, och du kan inte nu i efterhand komma och begära att bostaden delas i en bodelning istället.

Du har rätt att begära en bodelning, och din sambo kan inte vägra att delta när det kommer till er övriga samboegendom. Om överlåtelsekontraktet utformats på rätt sätt så har hon dock rätt i att du inte kan kräva att bostaden tilldelas dig i en bodelning.

Vad händer om du inte betalar?

Om en jurist bedömer att ert överlåtelseavtal är "giltigt" innebär det sannolikt att juristen bedömt avtalet vara tillräckligt tydligt och klart för att din sambo ska kunna vända sig till tingsrätten, eller alternativt direkt till Kronofogdemyndigheten, för att få hjälp att kräva ut en betalning från dig. Att hon redan framställt ett krav är därför något du bör ta på allvar. Om din sambo redan stämt dig inför domstol så pågår en processuell tvist mellan er. I det läget så kommer du att behöva betala hennes rättegångskostnader om hon vinner (Rättegångsbalken 18:1). Om din sambo inte har stämt dig ännu så är du inte skyldig att ersätta henne för några kostnader för ombud och liknande.

Äganderätt till en katt

När det kommer till er katt så räknas den inte som samboegendom och ingår alltså i en bodelning. Katter ses dock juridiskt sett som saker, vilket kan kännas lite märkligt. Om din sambo äger katten, och kan bevisa det genom ägarbevis, kvitto eller liknande så har hon rätt att förfoga över katten som hon vill. Rent juridiskt saknar det alltså betydelse vem som kan erbjuda katten det bästa hemmet. Det du kan göra är att försöka föra en dialog med din sambo och försöka få henne att gå med på att katten bor kvar med dig. Jag har dock full förståelse för att detta kanske inte är ett alternativ om er relation redan är infekterad.

Sammanfattning och hur du går vidare

Bodelningsreglerna i sambolagen kan avtalas bort av samborna, om de är överens om att något annat ska gälla. Överlåtelsekontraktet för er bostadsrätt kan mycket väl räknas som ett sådant avtal, vilket gör att du inte kan tvinga din sambo att dela bostaden i en bodelning istället. Det hänger egentligen på om ert överlåtelsekontrakt är tillräckligt tydligt och klart för att kunna användas för att ställa krav på dig att betala. Om en jurist tittat på det och kommit fram till att det är tillräckligt för att din sambo ska kunna gå till Kronofogden och begära verkställighet bör du ta det på allvar. Har du inte blivit stämd i domstol ännu så ser jag det dock som osannolikt att hon med framgång skulle kunna kräva dig på någon annan ersättning, såsom ombudskostnader, skadestånd eller liknande. När det kommer till katten så har din sambo tyvärr överhanden, eftersom hon är ägaren.

Eftersom det handlar om en del pengar och er relation verkar ansträngd är min rekommendation att du själv anlitar ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig att bevaka dina intressen i konflikten, särskilt då din sambo har tagit sådan hjälp. Lawline har en juristbyrå med duktiga jurister som du kan ta hjälp av om du skulle önska. Om du är intresserad av ett prisförslag är du välkommen att höra av dig till natalie.accord@lawline.se.

Med detta hoppas jag att du fått lite mer klarhet och önskar dig lycka till i den fortsatta processen.

Vänliga hälsningar,

Natalie AccordRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”