FrågaFASTIGHETSRÄTTFel i fastighet03/10/2019

Kan jag som säljare avtala bort ansvar för fel i fastighet genom att sälja den ”i befintligt skick”?

Om jag säljer mitt hus privat och bara anlitar mäklare för att skriva köpeavtal är jag som säljare helt skyddad från ansvar för eventuella fel på fastigheten om vi säljare/köpare är överens om att skriva att den säljs i befintligt skick.

Lawline svarar

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Var är den juridiska frågeställningen?

Jag tolkar din fråga som om det är möjligt att som säljare friskriva sig från fel i fastighet genom att sälja den i befintligt skick. Denna typ av frågor regleras i jordabalkens (JB) fjärde kapitel.

Vad säger jordabalken om fel i fastighet?

I jordabalken framgår det att köparna har rätt till ersättning för de fel som fastigheten är behäftad med (4 kapitlet 19 § 1 stycket JB). Detta förutsätter dock att köparna har uppfyllt sin undersökningsplikt (4 kapitlet 19 § 2 stycket JB). Detta innebär att att köparna inte kan åberopa fel som de borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten.

Vad gäller vid dolt fel i fastighet?

Ett fel i en fastighet som inte skulle kunna upptäckas vid en undersökning benämns som ett dolt fel i fastighet. Om det finns dolda fel i en fastighet och om man kan visa att säljaren kände till dessa eller borde ha känt till dessa fel ansvarar säljaren för felen (4 kap. 19a § JB). Detta innebär att om det går att bevisa dolda fel samt att de var kända för dig som säljare, har köparnas rätt till att åberopa ersättning inte gått förlorad.

Slutsats

Köparna ansvara för de fel i en fastighet som kan upptäckas vid besiktningen när de fullgör sin undersökningsplikt. Du som säljare ansvarar för eventuella dolda fel. Som säljare kan du inte friskriva dig från detta ansvar genom att sälja fastigheten i befintligt skick.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Hittade du inte det du sökte?