FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt19/12/2018

Kan jag som myndig syster överta vårdnaden av mina underåriga syskon om de begär detta?

Kan jag som 25-årig syster överta vårdnaden av mina 12- 0ch 16-åriga syskon om de själva begär det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att du som syster ska kunna bli vårdnadshavare krävs det att domstol utser dig till särskilt förordnad vårdnadshavare. Detta är möjligt i följande situationer:

1. Båda föräldrarna brister i omsorgen till barnen
Om båda föräldrarna inte kan tillgodose barnens behov till den grad att deras hälsa och utveckling hotas kan vårdnaden flyttas till en särskilt förordnad vårdnadshavare (6 kap. 7 § föräldrabalken). Vanligtvis blir detta aktuellt när barn har varit föremål för LVU-ärenden. Det krävs att det är fråga om en bestående fara för hälsa och utveckling, och det ställs höga krav på denna bedömning. Domstolen ska alltså iaktta försiktighet när de tillämpar bestämmelsen.

2. Barnen har varit placerade hos dig en lång tid
Om barnen har bott hos annan under flera år och stadgat sig kan vårdnaden flyttas över till denna person i det fall det skulle vara bättre för barnen (6 kap. 8 § föräldrabalken). Förutsättningen är att barnen verkligen kommit att betrakta den nya platsen som sitt hem. Om föräldrarna däremot har haft god kontakt med barnen under tiden de bott hos annan är det i regel inte möjligt att förflytta vårdnaden.

3. Föräldrarna är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden
Om föräldrarna av någon anledning är oförmögen att besluta om frågor som rör vårdnaden om barnet kan vårdnaden flyttas över till annan (6 kap. 8 a § föräldrabalken).

4. Om båda föräldrarna dött
Dör båda föräldrarna ska en ny vårdnadshavare givetvis utses. (6 kap. 9 § föräldrabalken)

Talan om ändring av vårdnad utifrån de nämnda paragraferna är något som sker på socialnämndens initiativ. För att få frågan om särskilt förordnad vårdnadshavare prövad krävs det alltså att ni vänder er till socialtjänsten. De kommer utreda frågan och därefter eventuellt väcka talan om ändring av vårdnad hos domstol.

Sammanfattning
Bara det faktum att båda barnen samtycker till att du ska bli särskilt förordnad vårdnadshavare är inte tillräckligt. Det krävs också att någon av de tidigare nämnda förutsättningarna är uppfyllda. Talan om särskilt förordnade vårdnadshavare förs på initiativ av socialnämnden, vilket innebär att ni måste vända er till socialtjänsten i er kommun.

Vänligen

Pegah FazliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”