FrågaSTRAFFRÄTTNarkotikabrott09/03/2018

Kan jag som markägare till en skog bli åtalad för narkotikabrott om någon odlar marijuana på min mark utan min vetskap?

Hej! Kan jag som markägare till en skog bli åtalad för narkotikabrott om någon odlar marijuana på min mark utan min vetskap?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 1 § p. 6 narkotikastrafflagen döms den, som innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika, till fängelse i högst tre år. Med innehav avses i princip att någon har narkotika i sin besittning på så sätt att han eller hon har möjlighet att utöva faktisk rådighet över narkotikan (se Högsta domstolens dom den 14 mars 2013 i mål nr B 3730-11). Odlar någon annan narkotika på din mark, kan du sålunda inta åläggas ansvar för det.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare