Kan jag som make företräda min frus dödsbo?

FRÅGA
Kan jag som make (sedan 45 år) företräda min frus dödsbo?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar reglerna i Ärvdabalken.

Dödsboet

Dödsbo ska ses som en juridisk person. Då dödsbo är en juridisk person kan denna ha rättigheter, skyldigheter, ingå i avtal, precis som en fysisk person. Det krävs dock en behörig företrädare för att skriva på avtal. Dödsboet består av din frus kvarlåtenskap och eventuella skulder. Själva dödsboet finns kvar tills skulderna har betalats, men även tills tillgångarna har fördelats till testamentstagare och arvingar.

Behörig företrädare

Huvudregeln är att dödsboet företräds av dödsboets delägare. Ett dödsbo företräds som huvudregel av dödsboets delägare. Delägarna i ett dödsbo är den avlidnes arvingar och testamentstagare, 18 kap 1 § ÄB.

Om ni är flera delägare kan någon av er få en fullmakt för att sköta dödsboet själv. Ett annat alternativ är att begära att en domstol utser en så kallad särskild boutredningsman som företräder dödsboet istället, 19 kap 1 § ÄB.

Svaret på din fråga är därför ja, du kan företräda din frus dödsbo.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny!

Med vänlig hälsning,

Ajla Velic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll