Kan jag som hyresvärd komma in i en lägenhet om det inte går att få tag på hyresgästen?

Om hyresgästen sagt upp sin lägenhet, inte betalt sina hyror och inte går att få tag på varken via mail eller telefonsamtal eller sms, hur går vi som hyresvärd tillväga för att lagligt få gå in i hyresgästens lägenhet för att kolla om hyresgästen ens bor kvar eller har stuckit innan denne lämnat tillbaka nycklar etc? Får vi ens kolla hyresgästens brevlåda för att se om hen lämnat nycklarna där? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag uppfattar din fråga som att du som hyresvärd undrar hur ni kan komma in i en lägenhet där hyresgästen har sagt upp hyreskontraktet samt inte betalar sin hyra eller inte går att få tag på. 

Hyra regleras i Hyreslagen i Jordabalken (JB) 12 kap

Gällande bestämmelser
I enlighet med JB 12 kap 26 § har hyresvärden rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada.

Om hyresvärden går tillträde till lägenheten ska hyresvärden tillse att hyresgästen ej förorsakas större olägenhet än nödvändigt. 

Vidare, i enlighet med JB 12 kap 27 § får hyresvärden genast återta lägenheten om hyresgästen överger lägenheten.  

Om det i en lägenhet som hyresgästen har lämnat eller i ett utrymme som hör till lägenheten finns egendom, som kan antas tillhöra honom eller någon i hans hushåll, och om han inte inom tre månader från anmaning eller inom sex månader från det han lämnade eller avhystes från lägenheten har avhämtat egendomen, tillfaller den hyresvärden. 

Bedömning i ert fall
Alltså, har ni som hyresvärd rätt att gå in i lägenheten utan uppskov för nödvändig tillsyn. Då hyresgästen sagt upp lägenheten och inte går att få tag på, bör sådan nödvändig tillsyn vara tillåten. Om det sedan visar sig att lägenheten är utrymd så får ni som hyresvärdar genast återta den. 

Jag hoppas jag kunde besvara er fråga. Om ni har fler frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att åter kontakta oss på Lawline. 

Med vänliga hälsningar


Josefine WendeliusRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”