Kan jag som hyresgäst byta ut ytterdörren till en säkerhetsdörr utan hyresvärdens godkännande?

2019-01-30 i Hyresrätt
FRÅGA
jag bor i en hyreslägenhet och har en privat hyresvärd och jag vill byta ut min dörr till en säkerhetsdörr. Måste jag ha hyresvärdens tillåtelse för att byta ut dörren? måste jag bekosta dörren själv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regleringen kring hyresförhållanden återfinns i 12 kap jordabalken. Huvudregeln enligt jordabalken är att en hyresgäst inte har rätt att ändra lägenheten utan hyresvärdens godkännande. Om inget specifikt är avtalat får emellertid en hyresgäst enligt 12 kap. 24 a § jordabalken utföra vissa åtgärder i lägenheten på egen bekostnad utan hyresvärdens godkännande såsom exempelvis målning, tapetsering och andra jämförliga åtgärder. Ytterligare exempel på sådana åtgärder är exempelvis byte av golvlister, innerdörrar och vred. Mer ingripande åtgärder såsom att ta bort väggar eller att byta ut den fasta köksinredningen kräver dock hyresvärdens godkännande och omfattas alltså inte av bestämmelsens tillämpningsområde. Huruvida byte till en säkerhetsdörr utgör en sådan åtgärd som du som hyresgäst kan utföra på egen bekostnad och utan hyresvärdens godkännande beror på hur pass ingripande ett byte till säkerhetsdörr är. Exempelvis borde det anses vara en ingripande åtgärd om monteringen av säkerhetsdörren medför något ingrepp i dörrkarmen eller i väggarna.

Om du som hyresgäst byter ut dörren, ansvarar du också för att förvara den gamla dörren och för att åter montera denna när du flyttar ut. Observera att du som hyresgäst blir ersättningsskyldig om hyresrätten minskar i värde på grund av den utförda åtgärden enligt 12 kap. 24 a § jordabalken.

Det är svårt för mig att avgöra huruvida åtgärden du vill vidta utgör en sådan åtgärd som inte kräver hyresvärdens godkännande enligt 12 kap. 24 a § jordabalken. Jag rekommenderar dig därför att tala med din hyresvärd och informera denne om din önskan att byta ut ytterdörren till en säkerhetsdörr. Om denne godkänner åtgärden och önskar ha kvar säkerhetsdörren även efter att du flyttat ut ur lägenheten, är det lämpligt att hyresvärden också bekostar denna.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1341)
2019-05-24 Vilka handlingar är ansvargrundande för hyresgäst?
2019-05-23 Är jag ansvarig för skador som fanns på lägenheten innan jag flyttade in?
2019-05-23 Hur mycket ljud får man göra ifrån sig i en hyreslägenhet?
2019-05-23 Får hyresvärden säga upp avtalet på grund av husdjur?

Alla besvarade frågor (69309)