Kan jag som god man eller förvaltare begränsa kontakt med annan person?

2017-06-25 i God man
FRÅGA
Min mamma fick sin demensdiagnos för fem år sedan. Hon bor på demens boende sedan dess. Hon har en pojkvän som envisas att ta hem henne till sig för att vara där under helgen. Både jag och personalen säger nej till honom men han gör det ändå. Konsekvensen blir att hon blir väldigt orolig och deprimerad när hon kommer tillbaka till sitt boende. Har jag som god man och förvaltare någon laglig rätt att hindra honom eftersom mamma inte mår bra utav situationen när hon kommer tillbaka enligt både mej och även personalen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring en god mans och en förvaltares befogenheter att vidta åtgärder i form av kontaktbegränsning, inom respektive uppdrags omfattning.

Till att börja med regleras frågor angående detta i föräldrabalken (FB).

En person som lider av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande kan behöva hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. I sådana fall beslutar rätten om förordnande av godmanskap. Om godmanskap inte anses tillräckligt och personen i fråga är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom, får rätten besluta att anordna ett förvaltarskap.
(11 kap. 4 § och 7 § första stycket FB).

En god mans eller förvaltares befogenheter ska framgå av rättens beslut gällande uppdragets omfattning. Det är angeläget att rätten så långt möjligt preciserar uppdragets omfattning, så att uppdraget inte blir mer omfattande än vad som är motiverat. Godmanskaps eller förvaltarskapsuppdraget ska alltså anpassas till den enskilde personens behov och får begränsas till att omfatta viss egendom eller angelägenhet.
(11 kap. 7 § andra och tredje stycket FB).

Eftersom att det enskilda godmanskapet eller förvaltarskapet kan innebära att sörja för en person och vårda en person, dvs. sköta den personliga omvårdnaden, så kan du inom ditt/dina uppdrag ha en laglig rätt att hindra din mammas pojkvän från att ta din mamma med sig hem under helgerna. Det beror lite på vad man anser utgöra personlig omvårdnad och inte. Vidare förutsätter då detta att ditt uppdrag omfattar denna typ av angelägenhet och att det tydligt framkommer av rättens beslut. Om det framkommer av beslutet att ditt/dina uppdrag omfattar personlig omvårdnad och att det innebär att en begränsning i kontakt med andra personer som är till men för personen får göras, så ska du göra det som krävs för att tillgodose din mammas behov av en rätt och god omvårdnad.

Jag skulle rekommendera dig att först och främst ta reda på om ditt/dina uppdrag omfattar denna typ av åtgärd och om så är fallet ta kontakt med en läkare som kan utreda situationen närmare och som eventuellt skulle kunna lämna ett intyg som bekräftar att din mamma inte bör eller ska åka iväg till pojkvännen under helgerna, eftersom att det resulterar i oro och depression för henne.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!
Vi på Lawline önskar dig fortsatt lycka till i ditt ärende.

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (533)
2021-08-04 Är det tillåtet att flytta utomlands, utan en förvaltares samtycke?
2021-07-31 Hjälpa anhörig med bankärenden och avtal
2021-07-26 Vad får en god man göra?
2021-07-26 God man vid försäljning av fastighet

Alla besvarade frågor (94634)