Kan jag som förvaltare ge min huvudman rätt att använda sitt kort för internetköp?

FRÅGA
Kan jag som förvaltare ge min huvudman rätt att använda sitt kort för internetköp?
SVAR

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Mitt korta svar på din fråga är att om det ligger inom ditt uppdrag som förvaltare så ska det vara okej att ge din huvudman rätt att använda sitt kort för internetköp. Jag förklarar nedan hur jag kommit fram till det! Det är föräldrabalkens (FB) regler som bestämmer vad som gäller för förvaltare.


Du är begränsad till vad rätten har gett dig i uppdrag

Eftersom du är förvaltare så vet du om att din förvaltarskap sträcker sig till vad rätten har förordnat, det är detta som är ditt uppdrag (FB 12 kap 2 § 2 st). Detta kan därför skilja sig åt från fall till fall och jag kan därför inte säga exakt hur det ser ut för just dig med 100% säkerhet. Det förväntas dock att du är omsorgsfull när du fullgör dina förpliktelser och alltid ska handla utifrån vad som är din huvudmans bästa (FB 12 kap 3 §).


Du har ensamrätt att bestämma över de områden som ditt uppdrag omfattar

Eftersom du har ensamrätt att bestämma över de områden som ditt uppdrag omfattar krävs det ett godkännande från dig om din huvudman vill göra något inom dessa områden (FB 11 kap 9-10 § §). Om ditt uppdrag är att bestämma kring din huvudmans utgifter har du därför rätt att ge din huvudman rätt att använda sitt kort för internetköp.


Bankkonton som omfattas av förvaltarskap är oftast överförmyndarspärrade

Bra att veta är att bankkonton som omfattas av förvaltarskap ofta är överförmyndarspärrande. Detta innebär att även du som förvaltare inte har möjlighet att bestämma över dessa bankkonton. För att få ut pengar från dessa konton krävs tillstånd från överförmyndaren.

Du som förvaltare har möjlighet att öppna transaktionskonto utan spärr för att kunna betala räkningar och den dagliga hushållningen. Din huvudman har ingen rätt att själv använda sig av pengarna på detta konto utan ditt godkännande (FB 11 kap 10 §).

Din huvudman har rätt att själv att förfoga över vad hen genom eget arbete har förvärvat efter det att du fick ditt uppdrag (FB 11 kap 8 §). Detta innebär att din huvudman kan göra vad hen vill med de pengarna utan ditt godkännande.


Sammanfattning och rekommendationer

Sammanfattningsvis så får du som förvaltare ge din huvudman rätt att används sitt kort för internetköp om det ligger inom ditt uppdrag att kontrollera ex. bankkontot som kortet är kopplat till. Gör det inte det är det med största sannolikhet att det är överförmyndaren som har kontroll över bankkontona, då har du ingen möjlighet att ge din huvudman rätt att använda sitt kort för internetköp. Som sagt skiljer sig detta från fall till fall.

Jag skulle rekommendera dig att fråga överförmyndaren om det är så att du är osäker kring om du får lov att göra med något bankkonto som är kopplat till din huvudmans kort. Tänk på att korten ofta sparas när man handlar på internet om det är så att du enbart vill tillåta internetköp en gång.

Hoppas du känner att jag svarade på din fråga, annars får du gärna ställa en till! Du kan även kontakta vår telefonrådgivning för ytterligare hjälp.

Allt gott

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (348)
2019-05-08 Hur lång tid måste man vara kvar som god man när man avsagt sig ett uppdrag?
2019-04-28 Förvaltare - Vilken bestämmelse reglerar anhörigas rätt att ta del av handlingar?
2019-04-26 Varför ska man skriva en framtidsfullmakt?
2019-04-25 Behövs inbördes avtal om någon av makarna skulle bli dement för att undvika utomstående god man?

Alla besvarade frågor (69309)