Kan jag som fodervärd till en hund behöva betala för veterinärvård om hunden blir sjuk?

2021-07-30 i Avtal
FRÅGA
Hej!Om jag har en hund hos mig utan avtal. Dvs typ fodervärd fast utan någon skrivet avtal, vad gäller om hunden blir sjuk?Ägaren står på försäkringen och betalar den. Vem ska betala för veterinärvård?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan en fodervärd vara skyldig att betala för veterinärvård om hunden blir sjuk?
Hundens ägare har alltid det yttersta ansvaret för hunden och dess hälsa. Du som fodervärd är bara skyldig att göra det som du åtagit dig genom din överenskommelse med hundägaren. Om du och hundägaren inte har avtalat om vem som ska betala för eventuell veterinärvård, och ägaren dessutom betalar för djurförsäkringen, kan inte du som fodervärd inte bli skyldig att betala för veterinärvård. Tänk på att ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt avtal även om det muntliga avtalet kan vara väldigt svårt att bevisa (1 § avtalslagen).
Om hunden skulle bli sjuk bör du så snart som möjligt meddela hundägaren så att denne kan ta djuret till veterinär. Ett djur som uppvisar tecken på ohälsa eller sjukdom ska så snart som möjligt ges vård, och även om du som fodervärd inte har det yttersta ansvaret för djuret bör du snarast meddela hundägaren (4 kap. 1 § djurskyddslagen).

Sammanfattning
Du som fodervärd kan i det här fallet inte bli skyldig att betala för veterinärbesök.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Zacharias Glavå
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1539)
2021-09-26 Får mitt gym höja priset i efterhand?
2021-09-25 Är jag tvungen att skriva på ett avtal?
2021-09-24 Borde inte ett avtal vara formulerat så att parterna har lika vinning av det?
2021-09-22 Kan man avtala om en rätt att återfå en skänkt häst?

Alla besvarade frågor (95870)