Kan jag slänga någon annans post?

FRÅGA
Kan jag slänga post som av misstag lagts i min brevlåda alternativt är adresserat till någon som ej längre bor på min adress?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan man slänga post som är adresserad till annan än en själv?

Det enkla svaret på frågan är nej. Det kan nämligen vara en brottslig handling att slänga post som tillhör någon annan även fast den hamnat i din egen brevlåda. Anledningen till detta är att lagstiftaren vill skydda den besittning som ägaren till posten har även då den hamnat i fel brevlåda. Det innebär att du inte har rätt att förfoga över någon annans egendom genom att slänga den. Om du gör så kan du bli dömd för brottet egenmäktigt förfarande som har en straffskala på böter eller fängelse i upp till sex månader (se 8 kap. 8 § brottsbalken).

Vad kan man göra om man fått post i sin brevlåda som tillhör någon annan?

Om mottagaren inte bor på adressen som posten är adresserad till så kan du stryka över mottagarnamnet och adressen på kuvertet och istället skriva "Okänd" och sedan posta brevet igen. Om det istället skulle vara så att brevet endast är utdelat på fel adress så kan du om du har möjlighet lägga det i rätt brevlåda, på rätt adress alternativt lägga brevet i en postlåda (se mer på Postnords hemsida, http://www.postnord.se/foretag/kundservice#humany-kundservice-flyout=/353/jag-har-fatt-nagon-annans-brev-i-min-postlada/).

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en jurist. Du kan boka tid direkt via hemsidan eller ringa oss på 08-533 300 04.

Johanna Matsdotter
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (743)
2021-11-20 Preskription av brott
2021-11-16 Olagligt att leta i annans sopor?
2021-11-12 Gränsdragningen mellan försök till ringa stöld och försök till stöld
2021-11-05 OAVSIKTLIG STÖLD

Alla besvarade frågor (97407)