Kan jag skydda barnens arv från dennes partner?

2021-04-30 i Enskild egendom
FRÅGA
Jag och min fru har upprättat ett testamente där alla våra tillgångar ska gå till våra två barn. Hur gör vi för att garantera att detta (pengar och fastighet) verkligen bara går till dem och inte till deras respektive? Kan man då göra ett tillägg i testamentet eller krävs det något annat dokument som t.ex ett gåvobrev ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Väljer ni att testamentera er kvarlåtenskap till era barn är det barnen som är arvtagare. Inte deras eventuella partners. Barnen får således full rätt att själva bestämma över arvet. Skulle arvtagarna separera från sina parters kan arvet däremot ingå i en eventuell bodelning, vilket innebär att den före – detta partners får del av arvet (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Jag antar att det är en sådan situation som ni vill undvika.

För att viss egendom inte ska ingå i bodelning krävs att det är fråga om enskild egendom. Egendom kan bli enskild genom äktenskapsförord och villkor i gåva eller testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Vill ni att arv ska klassas som enskild egendom räcker det med att ni skriver in det i testamentet. Inget särskilt gåvobrev behövs för det ändamålet. Att notera är avkastning på enskild egendom generellt ses som sådan egendom som ska ingå i en bodelning (7 kap. 2 § 2 stycket ÄktB). Det innebär att en eventuell prisökning av exempelvis en ärvd fastighet skulle dras in i en bodelning.

Jag rekommenderar därför att ni i testamentet skriver att arvet ska vara deras enskilda egendom. Rekommenderat är även att ni skriver att eventuell avkastning på arvet ska anses vara enskild egendom. På så sätt kan partnern inte ta del av arvet vid en eventuell bodelning.

Hoppas att ni fick svar på era funderingar!

Hälsningar,

My Öhman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?