FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal13/09/2018

Kan jag skriva över min lägenhet på min sambo?

Hej! Jag bor tillsammans med min flickvän (vi är 2 kvinnor) i min hyreslägenhet. Har haft den här lägenheten i nästan 10 år. Hon står sedan några år skriven hos mig som inneboende. Jag har nu fått erbjudande om jobb utomlands och jag dividerar hur jag ska göra. Om det blir så att jag väljer att ta det kommer vi troligtvis att separera. Vill isf inte kasta ut henne men kontraktet är skrivet på mig. Hur funkar de? Kan man skriva över de på sin partner el måste jag isf ge upp hyreslägenheten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Min utgångspunkt är att sambolagen (SamboL) är tillämplig, att ni stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § SamboL).

Vid upphörande av samboskap kan bodelning begäras

Vid en bodelning i samband med att samboskap upphör ska det göras en bodelning om någon av er begär det (8 § SamboL). I bodelningen ska ingå er gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Som jag tolkar din fråga ingår som huvudregel inte er bostad i bodelningen. Du har införskaffat lägenheten före att ni blev ett par varför det kan antas att du inte införskaffade den för att den skulle bli er gemensamma bostad.

Det går bra att överlåta hyresrätten med hyresvärdens tillåtelse

Om hyresvärden går med på det kan du överlåta hyreslägenheten på din sambo. Dock är det ingen rättighet, hyresvärden kan vägra sådan överlåtelse (12 kap. 32 § första stycket Jordabalken, JB). Skulle hyresvärden neka överlåtelse av lägenheten till din sambo kan du vända dig till hyresnämnden. Hyresnämnden kan lämna tillstånd till överlåtelse av hyresrätten till en närstående som du varaktigt sammanbor med (12 kap. 34 § första stycket JB). För att kravet om varaktighet ska vara uppfyllt krävs det enligt praxis i regel att ni varit sammanboende minst tre år.

I första hand kan du således vända dig till hyresvärden och undersöka möjligheterna att skriva över lägenheten på din sambo. Skulle hyresvärden inte gå med på det kan du vända dig till hyresnämnden med en begäran.

Sambo kan i vissa fall ha rätt att överta den gemensamma bostaden även om den inte är samboegendom

Även om bostaden inte ska ingå i en bodelning kan din sambo i vissa fall ha rätt att ta över bostaden. Om det begärs en bodelning kan din sambo begära att domstolen ska avgöra vem av er som bäst behöver bostaden. Om din sambo behöver bostaden bäst och ett övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt anses skäligt kan så beslutas. Har ni inte barn tillsammans krävs det dock synnerliga skäl för ett sådant övertagande (22 § första stycket SamboL). Synnerliga skäl innebär att det är ett högt ställt krav och bara ska tillämpas undantagsvis.

Om domstolen skulle finna att din sambo behöver bostaden bäst och att det finns synnerliga skäl för det (om ni inte har gemensamma barn) kan inte hyresvärden motsätta sig överlåtelsen (12 kap. 33 § andra stycket JB).

Mitt råd till dig är att i första hand vända dig till din hyresvärd med en begäran om att överlåta lägenheten till din sambo. Om hyresvärden inte går med på det kan du vända dig till hyresnämnden med en begäran.

Ett annat alternativ är din sambo begär att överta bostaden i er bodelning, trots att den inte är samboegendom. Fördelen med en sådan överlåtelse är att hyresvärden inte kan neka om domstolen beslutat om sådan. Det går att argumentera för att din sambo är den som behöver bostaden bäst utifrån att du ska flytta utomlands. Däremot krävs det synnerliga skäl, om ni inte har gemensamma barn, vilket är ett högt ställt krav.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?