Kan jag skriva i testamente vem som ska få vårdnaden om mitt barn om jag dör?

2020-11-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag har skaffat barn själv I Danmark. Så ingen pappa och ingen som kan hävda den rätten. Han är dock bara 3 år så undrar vad som skulle hända om jag dör? Kanske vore en bra ide att göra ett testament?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kan absolut vara en god idé att i ett testamente skriva ner din önskan om vem som ska ta hand om din son om du skulle dö. Frågan om vad som händer i dessa fall regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB). Enligt 6 kap. 9 § FB gäller vid en förälders dödsfall i första hand att vårdnaden anförtros den andra föräldern. Eftersom det i ditt fall inte finns någon andra förälder så kommer vårdnaden om din son i sådant fall anförtros åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vem som kan utses till särskilt förordnad vårdnadshavare brukar i första hand vara någon vuxen som barnet redan har i sitt liv; tex. en mormor, moster, morbror eller nära vän till familjen. Man ställer samma krav på förordnade vårdnadshavare som man gör på vårdnadshavande föräldrar, dvs att denne ska ge barnet rätt omvårdnad, trygghet och en god fostran (se 6 kap. 10a § RB och jfr 6 kap. 1 § FB).

Enligt 6 kap. 10a § st. 4 FB har föräldrar möjlighet att lämna önskemål om vem de vill ska utses till vårdnadshavare vid eventuellt dödsfall. Den önskade personen ska då förordnas om det inte är olämpligt. Olämpligt kan det vara om personen som önskats uppenbarligen inte har möjlighet att ge barnet en trygg uppväxt och god uppfostran. Det kan också anses olämpligt om barnet själv är tillräckligt gammalt (läs tonåring) och motsätter sig valet av vårdnadshavare. Men oftast går man alltså på den avlidna förälderns önskemål.

Med detta i åtanke skulle jag absolut råda dig att skriva ett testamente angående vem du önskar ska anförtros vårdnaden om din son om du skulle dö. Såklart hoppas man på att leva för att se sina barn växa upp, men det är bra att ha detta förberett om det värsta skulle hända! Då kan du också vara trygg med vetskapen om att din son kommer tas omhand av någon som du själv har valt.

Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar. Återkom gärna om du har fler frågor eller funderingar!

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (844)
2021-06-17 Fullmakt om vårdnad av barn
2021-06-07 Kan en förälder att hindra den andra föräldern från att träffa en ny partner och presentera hen inför barnet?
2021-06-04 Kan jag flytta trots gemensam vårdnad?
2021-05-31 Barnets boende efter en skilsmässa

Alla besvarade frågor (93238)