Kan jag skriva i mitt testamente att mitt barn ska dela sin laglott med hens barn?

2021-07-26 i Laglott
FRÅGA
Kan jag i mitt testamente skriva att jag vill att laglotten till mitt barn ska delas mellan hen och hens barn??
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med fin fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du kan skriva i ditt testamente att ditt barns laglott ska delas mellan hen och hens barn, istället för att ditt barn får hela sin laglott.

Regler kring arv finns i ärvdabalken, som förkortas ÄB. Jag kommer gå igenom och förklara de regler som är aktuella för din fråga. Jag kommer även i slutet av mitt svar skriva med en sammanfattning.

Arv och testamente
Det är vanligt att det uppstår många frågor kring hur arv och testamente ska hanteras vid någon annans eller sin egen bortgång. Genom lagstiftning, där ärvdabalken har stor betydelse, är vissa delar av arvet skyddade medan andra inte är det. De delar som inte är skyddade av lagstiftning kan den bortgångne själv bestämma över vem eller vad som arvet ska tillfalla. Detta görs oftast genom ett testamente, och måste då uppfylla vissa krav för att vara giltigt. Personen måste först och främst vara 18 år gammal för att dess testamente ska vara giltigt (9 kap. 1 § ÄB). Testamentet ska vidare vara skriftligt, och måste bevittnas av två personer som är tillåtna att just vara vittnen (10 kap. 1 § samt 4 § ÄB).

Man kan säga att ett arv består av två delar som är viktiga att känna till. Dessa är dels en arvslott, dels en laglott. Laglotten är dock endast aktuell om det finns bröstarvingar i arvsordningen, och har då en omfattande betydelse för hur arvet ska delas upp. Både begreppet arvslott och laglott är en stor del av just din fråga. Därför, kommer jag gå igenom vad dessa begrepp betyder och dess praktiska innebörd nedan.

Arvslott
Arvslotten är den egendom, även kallat kvarlåtenskap, som den bortgångne efterlämnar och som i första hand ska tillfalla den bortgångnes bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Med bröstarvingar menas som tidigare nämnt den bortgångnes barn. Arvslotten kan den bortgångne själv bestämma över, och kan därmed välja att testamentera bort en del av arvslotten till någon annan person, välgörenhet etc.

Laglott
Laglotten är den del av arvslotten som en bröstarvinge alltid har rätt till. Laglotten är halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Det betyder, att den bortgångne inte kan testamentera bort så stor del av arvslotten att en bröstarvinges laglott minskar till mindre än hälften av arvslotten.

För att förtydliga hur detta fungerar i praktiken kommer här ett exempel:
Båda föräldrarna till 1 barn har gått bort och efterlämnar 100 000 kronor i arv. Arvslotten för barnet som är bröstarvinge är 100 %, som då motsvarar hela beloppet på 100 000 kronor. Den del av arvslotten som barnet alltid har rätt till är laglotten, som är halva arvslotten. Barnet har därmed alltid rätt till 50 % av 100 000 kronor, som är 50 000 kronor. Detta belopp och denna del av arvet kan inte föräldrarna testamentera bort eller minska. Barnet har alltså rätt till minst 50 000 kronor av det totala arvet på 100 000 kronor.

De övriga 50 000 kronorna kan dock föräldrarna bestämma över och testamentera bort till någon annan person, till välgörenhet eller liknande. Men om de vill, kan de också självklart låta barnet få hela arvslotten på 100 000 kronor.

Föräldrar kan därmed inte testamentera bort en del av sitt barns laglott till någon annan, även om det är bröstarvingar till sina barn, alltså föräldrarnas barnbarn. Om detta ändå skulle ske, har föräldrarnas bröstarvingar rätt att jämka testamentet och på så sätt få ut hela sin laglott (7 kap. 3 § ÄB).

Sammanfattning
När det gäller arv, skiljer man på arvslott och laglott som arvet består av. Arvslott är hela den kvarlåtenskap som bröstarvingar i första hand ska ärva. Laglott är halva arvslotten, som bröstarvingar alltid har rätt till att få ut av arvet. Det innebär att den bortgångne kan bestämma över var olika delar av arvslotten ska gå, så länge detta inte minskar bröstarvinges laglott.

Svaret på din fråga är därmed nej, du kan inte testamentera att ditt barn ska dela sin laglott med sina barn. Ditt barn har rätt till hela sin laglott. Om laglotten skulle inskränkas/minskas genom ett testamente, så har ditt barn rätt att jämka testamentet för att få ut hela sin laglott.


Jag hoppas att jag uppfattat din fråga rätt, och att jag har kunnat besvara denna. Om du har fler frågor, är du alltid välkommen att återkomma med dessa till oss här, på Lawline!

Jag hoppas du får en fortsatt härlig sommar!
Vänligen,

Hilma Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (859)
2021-09-08 Kan man minska sin förmögenhet innan sin död så att de egna barnen ärver mindre?
2021-08-31 Hur begär man sin laglott ?
2021-08-31 Kan en förälder göra sitt barn arvlös?
2021-08-31 Testamente som utesluter bröstarvinge

Alla besvarade frågor (95663)