Kan jag skriva ett köpeavtal för fastighet själv?

2019-03-04 i Köpavtal
FRÅGA
Kan jag skriva ett köpeavtal för fastighet själv? Eller måste en jurist skriva det? I mitt fall ska min sambo köpa in sig i min fastighet så vi behöver ett köpekontrakt för att han ska kunna ansöka om lagfart.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En huvudregel inom avtalsrätten är att avtal kan ske utan krav på viss form, det vill säga att både skriftliga som muntliga avtal är giltiga. För fastighetsköp gäller ett formkrav som innebär att vissa uppgifter måste finnas med i köpehandlingen för att den ska vara giltig. Det innebär att oberoende av om en jurist, eller en privatperson skriver avtalet, är det giltigt förutsatt att formkraven beaktats.

Formkraven, det vill säga de krav som måste vara uppfyllda för att köpeavtalet ska vara giltigt, är:

1. Att avtalet är skriftligt,

2. Undertecknat av både köparen och säljaren,

3. Som innehåller uppgift om köpeskillingen, samt

4. En överlåtelseförklaring, det vill säga en förklaring om att egendomen överlåtes på köparen.

De ovan angivna formkraven framgår av 4 kap. 1 § jordabalken. Så länge dessa villkor är uppfyllda har ett giltigt bindande köpeavtal av fast egendom ingåtts, oavsett om en jurist hjälpt till vid upprättandet av handlingen eller inte. Inom tre månader efter förvärvet genom avtalet ska ansökan om lagfart ske, enligt 20 kap. 2 § jordabalken.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Michella Lina Said
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (161)
2019-08-18 Köpa 2 st fastigheter från samma säljare, kan båda fastigheterna anges på samma handlingar?
2019-07-16 Kan jag få halva fastigheten som gåva och köpa den andra halvan?
2019-07-13 Sälja fastighet utan mäklare
2019-04-16 Formkrav fastighetsköp, culpa in contrahendo

Alla besvarade frågor (72087)