Kan jag skriva ett bodelningsavtal själv? Vad måste ingå isf?

2019-06-29 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Ska göra en bodelning (separation, fortfarande gifta)Kan jag skriva ett bodelningsavtal själv? Vad måste ingå isf?Om jag måste använda mig av färdigt formulär, finns det gratis mallar att tillgå?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om äktenskapets upplösning hittas i äktenskapsbalken (ÄktB)

När ett äktenskap upplöses, ska en bodelning göras, se 9 kap 1 § ÄktB. Bodelningsavtal underkastas vissa formkrav. Enligt 9 kap 5 § ÄktB måste båda makarna underteckna handlingen för att bodelningsavtalet ska vara giltigt. Enligt tidigare krav krävdes även två vittnen, något som nu slopats.

Detta är det enda kravet som framställs i äktenskapsbalken; att båda makarna ska underteckna handlingen. Handlingen kan ni skapa på egen hand eller använda er av befintliga mallar.

Om det kvarstår frågetecken, vänligen återkom, annars hoppas att detta var svaret på din fråga!

Christoffer Dahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2300)
2019-09-22 Innebörd av att egendom ska vara enskild egendom vid erhållande genom arv eller testamente
2019-09-22 Före detta makes rätt till sådant som köptes in efter brytdagen
2019-09-19 Räknas bohag från tiden innan äktenskapet med i bodelningen?
2019-09-16 Kan vi återta bodelning som gjorts under äktenskapet?

Alla besvarade frågor (72959)