Kan jag själv välja vem som ska bli min god man eller förvaltare?

FRÅGA
Om jag i framtiden är i behov av förmyndare, förvaltare eller god man kan jag utse min särbo till detta? Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om god man och förvaltare finns främst reglerat i 11 kap. och 12 kap. föräldrabalken (FB).

Förmyndare

Förmyndare utses endast till personer som är omyndig. Är du inte omyndig har du alltså inget behov av en förmyndare.

God man och förvaltare

Kan du bli tilldelad om du behöver hjälp med att ta hand om din ekonomi. Skillnaden mellan en god man och enförvaltare är att om du har en förvaltare är dina tillgångar skyddade mot dina ageranden. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och en förvaltare behöver inte den hjälpbehövandes samtycke. Den som får en förvaltare förlorar i princip sin rättshandlingsförmåga och kan därmed inte ta ut pengar från sina bankkonton eller ingå avtal. I övrigt skiljer sig inte förvaltarens uppgift från den gode mannens.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Till god man eller förvaltare ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person, (11 kap. 12 § FB). Vissa är erfarna och har flera uppdrag, medan andra är nära anhöriga, vänner eller någon som vill hjälpa till. I det fall du föreslår en viss person som god man ska den personen förordnas, om han eller hon är lämplig och vill åta sig uppdraget. Däremot framgår det av förarbetena till lagen att detta inte betyder att rätten eller överförmyndaren får ställa lägre krav avseende ställföreträdarens lämplighet. Innan någon förordnas till god man ska hans eller hennes lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs, (11 kap. 12 § 2 st. FB). Här kontrolleras i de flesta fall såväl belastningsregister som Kronofogdemyndighetens register.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (465)
2020-09-19 Kontroll av god man
2020-09-18 Hur förhåller sig en framtidsfullmakt till ställföreträdarskap enligt föräldrabalken?
2020-09-15 God mans rättigheter
2020-09-15 Vad kan jag göra och vart vänder jag mig om jag misstänker att min släktings goda man missbrukar sitt uppdrag?

Alla besvarade frågor (84259)