Kan jag se till att min makes särkullbarn inte ärver min egendom?

2019-08-17 i Enskild egendom
FRÅGA
Jag är gift med en man och vi har två gemensamma barn. Vi har även vars ett barn sedan tidigare. Mannens son har stora svårigheter och kommer aldrig klara av att arbeta. Jag har en del pengar som jag fått i gåva. Jag kommer även ärva en del pengar. Jag skulle vilja att det jag har/kommer få ska gå till mina barn. Inte som uppehälle till mannens son. Kan jag skydda mig på något sätt? En jurist jag pratade med tyckte att det var dumt att jag gifte mig och jag blev så paff av att höra det så jag kom inte för mig att ställa fler frågor. Vi har ett äktenskapsförord där det står att våra respektive konton ska ses som våra enskilda och att eventuella framtida arv inte ska räknas som giftorättsgods. Huset vi äger är gemensamt och äktenskapsförordet nämner inget om huset, det nämner bara andra tillgångar. Kan jag skydda mina tillgångar eller kommer mannens son ta del av detta?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Huvudregeln vid giftermål är att all egendom som inte uttryckligen åsidosatts som enskild egendom utgör giftorättsgods och delas lika vid bodelning med anledning av skilsmässa eller den ene makens bortgång. Nu verkar det ju som att du och din make redan har ordnat med äktenskapsförord så att era respektive konton samt alla annan egendom än huset utgör eran respektive enskild egendom. Detta innebär att det enda som kommer att delas lika vid en bodelning är huset (vilket inte heller spelar någon större roll om ni båda äger hälften var; att göra detta till enskild egendom skulle inte göra någon praktisk skillnad vid en efterföljande bodelning alls).


Varför är detta då viktigt? Jo, för att vad som återfinns på den bortgångne makens "lott" efter en bodelning utgör dennes kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen ska sedan delas lika mellan den avlidnes bröstarvingar (avkomlingar). Lösningen med äktenskapsförordet som ni valt innebär att era två gemensamma barn kommer ärva 2/3 av din kvarlåtenskap samt 2/3 av din makes kvarlåtenskap. Här blir det egentligen ingen skillnad mot situationen att ni inte skulle haft ett äktenskapsförord, utan äktenskapsförordet gör skillnad när det kommer till era båda särkullbarn, som alltså kommer att ärva era båda sista tredjedelar. Här ärver särkullbarnen bara den egna förälderns kvarlåtenskap. Om du alltså skulle få ett stort arv (och detta skulle göras till enskild egendom) så kommer detta bara att ärvas av dina arvingar (era två gemensamma barn samt ditt särkullbarn).Om den efterlevande maken istället ärver hela kvarlåtenskapen efter den först bortgångne (dvs arvingarna avstår från att ta ut sitt arv direkt, vilket vanligtvis brukar kallas att den efterlevande maken bor i orubbat bo) så uppstår en situation med s.k efterarv. Detta innebär att den först avlidnes arvingar ska få dela på hälften av den efterlevande makens kvarlåtenskap vid dennes bortgång. Detta verkar till synes omkullkasta effekten av att ha separerat egendom som enskild, eftersom det ändå delas lika i slutändan när efterarv är inblandat (och det är inte särskilt ovanligt). Det finns dock en specialregel i de fall efterarvssituationer innehåller enskild egendom.Ett enkelt exempel illustrerar nog bäst saken:


Ponera att make X och make Y har ett äktenskapsförord som innebär att all egendom de har är enskild. Tillsammans äger de 100. X går bort och i den efterföljande bodelningen fastställs att X ägde 40 och Y äger 60 av den totala summan. Xs arvingar (XY1 och XY2 som X har gemensamt med Y, samt Z som är ett särkullbarn) går med på att låta Y ärva allt och istället ta ut sin del i efterarv. När Y sedan går bort så har dessa tre enligt huvudregeln i denna situation rätt till 50% av Ys kvarlåtenskap, trots att Y ägde 60/100 vid bodelningen med anledning av Xs död. Specialregeln innebär att man tar hänsyn till att egendomen var enskild vid bodelningen och att ägarförhållandena var lite ojämna. Detta innebär att man sedan gör samma kvotering när det kommer till efterarvet för den först avlidne makens arvingar, som i det här fallet skulle ärva 40/100 av kvarlåtenskapen efter Y. Detta eftersom makarna hade ordnat med enskild egendom.


Sammanfattningsvis: den fördelning som ni redan har gjort, dvs uppdelningen av er egendom såsom enskild, fungerar egentligen precis så som du vill. Din makes arvingar kommer att ärva hans egendom och dina arvingar kommer att ärva din egendom, så länge ni ser till att respektive egendomsmassa förblir just enskild. Huset kommer att delas lika eftersom det utgör giftorättsgods, men om ni äger hälften var har det inte någon vidare betydelse om ni gör det till enskild egendom eller inte.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (368)
2020-06-30 Förhindra arvinges makar från att ta del av arv
2020-06-01 Är det någon skillnad i fördelningen av enskild egendom vid skilsmässa respektive dödsfall?
2020-05-31 Äktenskapsförord som endast gäller vid skilsmässa?
2020-05-11 Vad händer med enskild egendom vid arvsskifte?

Alla besvarade frågor (81730)