Kan jag se till att min familj inte får något när jag avlider?

2019-07-25 i Testamente
FRÅGA
Hej!Jag bröt kontakten med min familj för många år sedan, och undrar om jag kan ordna så att de inte får tillgång till något som är mitt om jag skulle dö före mina föräldrar. Jag vill inte att de ska få mina grejer, jag vill inte att de ska kunna se vad jag har arbetat med, jag vill inte att myndigheter kontaktar dem för att berätta att jag har gått bort. Är det möjligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Att du avlidit eller vad du arbetat är inga uppgifter som är sekretessbelagda varför din familj kan få reda på vad du arbetat med och även att du avlidit när så sker. Däremot har du en frihet att fördela din kvarlåtenskap som du vill. Genom att skriva ett testamente kan du välja vem som ska ärva dig när du avlider. Du kan testamentera all din kvarlåtenskap till någon annan än inom familjen, så får din familj ingenting efter dig. Undantaget är om du har barn, barn har alltid rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av vad barnet skulle ärvt om inget testamente funnits (jfr 7 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB).

Om du skriver ett testamente finns det vissa formkrav för att det ska vara giltigt. Testamentet ska vara skriftligt och bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen. Vittnena behöver inte veta vad som står i testamentet, däremot krävs det att de vet att det är ett testamente de bevittnar (10 kap. 1 § ÄB). Den som är vittne får inte själv vara en av de som det testamenteras till, det får inte heller vara din make eller sambo, ett syskon till dig eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till dig (10 kap. 4 § andra stycket ÄB).

Vänligen,
Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
L Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-26 11:58
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2264)
2019-10-14 Sambo ärver med fri förfoganderätt genom testamente och efterarvsrätt för särkullbarn
2019-10-14 Uppfyller en underskrift med initialer formkravet för ett vittnes namnunderskrift i ett testamente, och vad kan jag göra om tingsrättens bedömning går mig emot?
2019-10-07 Sparande på konto som enskild egendom
2019-10-07 Testamentera framtida egendom

Alla besvarade frågor (73695)