Kan jag se till att min familj inte får något när jag avlider?

2019-07-25 i Testamente
FRÅGA
Hej!Jag bröt kontakten med min familj för många år sedan, och undrar om jag kan ordna så att de inte får tillgång till något som är mitt om jag skulle dö före mina föräldrar. Jag vill inte att de ska få mina grejer, jag vill inte att de ska kunna se vad jag har arbetat med, jag vill inte att myndigheter kontaktar dem för att berätta att jag har gått bort. Är det möjligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Att du avlidit eller vad du arbetat är inga uppgifter som är sekretessbelagda varför din familj kan få reda på vad du arbetat med och även att du avlidit när så sker. Däremot har du en frihet att fördela din kvarlåtenskap som du vill. Genom att skriva ett testamente kan du välja vem som ska ärva dig när du avlider. Du kan testamentera all din kvarlåtenskap till någon annan än inom familjen, så får din familj ingenting efter dig. Undantaget är om du har barn, barn har alltid rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av vad barnet skulle ärvt om inget testamente funnits (jfr 7 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB).

Om du skriver ett testamente finns det vissa formkrav för att det ska vara giltigt. Testamentet ska vara skriftligt och bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen. Vittnena behöver inte veta vad som står i testamentet, däremot krävs det att de vet att det är ett testamente de bevittnar (10 kap. 1 § ÄB). Den som är vittne får inte själv vara en av de som det testamenteras till, det får inte heller vara din make eller sambo, ett syskon till dig eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till dig (10 kap. 4 § andra stycket ÄB).

Vänligen,
Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2381)
2020-02-24 Hur ska ett testamente bevittnas?
2020-02-24 Kan man begränsa framtida efterarv som erhålls med fri förfoganderätt?
2020-02-23 Finns det mall för testamente som täcker en specifik situation?
2020-02-22 Vittnena skrev under vid olika tillfällen - är testamentet giltigt?

Alla besvarade frågor (77316)