Kan jag sälja vår gemensamma bostad om min maka blir dement?

2021-04-27 i Avtal
FRÅGA
HejVi är ett gift par som bor i villa. Om ena makan blir dement (oförmögen att själv ingå rättshandling) kan då den andra maken som ff är helt frisk sälja villan och flytta till ett mer lämpligt boende? Vi äger villan med lika delar. Min fru har en väninna som just hamnat i den situationen och hon säger att man sagt till henne att hon inte kan sälja deras stora villa och flytta eftersom maken äger halva huset.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att ni äger villan tillsammans. Det innebär att den inte får säljas av någon av er utan den andras samtycke (7 kap 5 § äktenskapsbalken). Ett sådant samtycke ska vara skriftligt.

Om ena makan blir dement kan det leda till att denna får en begränsad rättshandlingsförmåga och alltså inte kan ingå avtal med bindande verkan. Det är dock en situation som kommer bedömas utefter omständigheterna i just ert fall, ifall det skulle hända. I ett rättsfall från 2015 har hovrätten med stöd av läkarutlåtande uttalat att en sviktande minnesförmåga inte direkt innebär att personen saknar förmågan att förstå innebörden av ett avtal och vilka konsekvenser det innebär (Hovrätten för Västra Sverige den 10 september 2015 i mål T 5440-14).

Sammanfattningsvis görs en bedömning i det enskilda fallet om makan är i stånd att ingå avtal. Om makan inte anses vara förmögen att lämna ett skriftligt samtycke eller ni kan sälja villan tillsammans får ni ansöka om en god man. Ansökan görs via tingsrätten och den gode mannen kan lämna ett samtycke i makans namn om denna anser att det ligger i hustruns intresse (11 kap 4 § föräldrabalken).

En lösning för att förebygga detta, ifall det skulle drabba er, är att ni ger varandra en fullmakt att sälja villan nu medan ni är vid era sinnes fulla bruk.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Maya Hempel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1546)
2021-10-24 Får ett företag höja priset på en vara för att det är konkurrenten som vill köpa den?
2021-10-24 Kan affärer neka kontanter?
2021-10-18 Försäljningserbjudanden på sociala medier
2021-10-18 Ångra villkorat köp i butik

Alla besvarade frågor (96505)