Kan jag sälja min egna bok utan att publicera den hos ett bolag?

2020-06-23 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Om jag skriver en bok, och trycker upp den själv. Kan jag sälja den för en liten summa till bekanta och vänner, utan att publicera den hos något bolag? Eller måste jag publicera den för att kunna sälja den till bekanta? Hur ligger det till med lagen där?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor rörande rättigheter kopplade till litterära verk, såsom böcker, regleras i upphovsrättslagen (URL). Om du självständigt skriver en bok som är originell (alltså att det är din egen intellektuella skapelse) så är det du som har upphovsrätten till boken (1 § URL). Detta innebär att du har ensamrätt att förfoga över boken genom att framställa exemplar av den och göra den tillgänglig för allmänheten (2 § URL). Alltså skulle du kunna sälja boken till vem du vill utan att behöva publicera den hos ett bolag. Det är din skapelse och enligt lagen har du rätt att förfoga över den som du vill. Upphovsrätten innebär även att du generellt sett kan hindra andra från att framställa exemplar eller göra boken tillgänglig för allmänheten (2 § URL).

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Mohamed Mustapha
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (856)
2020-07-06 Upphovsrättsintrång/varumärkesintrång när man bedriver hobbyverksamhet
2020-07-01 Får varumärken synas i film?
2020-06-30 Får jag sälja vidare en vara som är varumärkesskyddad?
2020-06-30 Kan vi använda andras bilder?

Alla besvarade frågor (81763)