Kan jag sälja alla mina tillgångar medans jag lever, så att det inte finns något arv kvar?

FRÅGA
Kan man sälja allt av värde innan man avlider så att det inte finns något att ärva?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler kring arv och testamente finner du i ärvdabalken.

I ärvdabalken finns det inga regler som säger att du måste behålla tillgångar så att det finns kvar ett arv efter dig. Det är därmed helt lagligt att sälja alla dina tillgångar medan du fortfarande lever, så att det inte finns kvar något arv kvar, om det är vad du vill.

Däremot så finns det vissa regler i 6 kap ärvdabalken kring förtida arv. De reglerna kan bli aktuella vid gåvor som du ger bort medan du är i livet. Därmed så är du varmt välkommen att ställa en ny fråga om du planerar på att ge bort någonting, alternativt sälja något till ett kraftigt underpris. Så att vi kan svara på om gåvan/försäljningen till underpris riskerar att leda till en tvist om förtida arv efter din bortgång. Om det skulle riskera att leda till en sådan tvist så kan man till exempel reglera i ett gåvobrev att gåvan inte ska räknas som förtida arv, för att förenkla situationen för de efterlevande (6 kap 1§ ÄB).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Elin Englund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (908)
2021-04-11 Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?
2021-04-09 Fördelning av kvarlåtenskap
2021-04-06 Bodelning och arvskifte vid makes frånfälle
2021-03-29 Thailändsk arvsrätt

Alla besvarade frågor (91063)