Kan jag säkerställa att jag blir kremerad när jag har avlidit?

FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående testamente efter jag avkommer, och hur jag säkerställer att det jag vill överstrider min blodfamiljs vilja.Mina föräldrar är väldigt kristna, och som man brukar så begravs man ect. Men jag är atheist och har problem både med pengarna som inprincips bränds när man spenderar på kistor, gravplats ect. Samt jag har donerat min kropp redan för organ transplantion eller vetenskap. Nu är bara frågan hur jag säkerställer att jag blir kremnerad efter donationen och att jag inte begravs.Tack så mycket för eran tid om/när ni svarar på min fråga.Mvh/P.s
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att hänvisa till begravningslagen (BegrL) och ärvdabalken (ÄB).

Den avlidnes vilja ska följas så långt det är möjligt

Din önskan om att kremeras ska följas av dina närstående eller den som ska sköta och anordna gravsättningen (BegrL 5 kap. 1 §). Om dina närstående inte skulle vara överens om att kremering ska ske är den som är huvudman för begravningsverksamheten på orten skyldig att hjälpa dem att medla (BegrL 5 kap. 3 §). Om någon överenskommelse inte har skett efter medling ska tvisten lämnas över till Länsstyrelsen som ska lämna ett beslut om vem av dina närstående som får bestämma. Vid bedömningen ska Länsstyrelsen särskilt visa hänsyn till den avlidnes önskemål (BegrL 5 kap. 4 §).

Det är inte ett lagbrott om dina släktingar och närstående i samförstånd går emot din vilja om kremering och gravsättning, men enligt lagen ska din vilja följas så långt det är möjligt. Har du gjort din vilja känd ska den respekteras. Jag återkommer nedan till hur du kan göra din vilja känd.

Genom ett testamente kan du framföra din vilja

Förutom att muntligen tala om för dina släktingar och närstående om din vilja att bli kremerad och de övriga önskemål du har kan du teckna ned detta i ett testamente.

I testamentet kan du även ge ett önskemål om den eller de personer du vill ska ordna med gravsättningen.

När du skriver testamentet ska du tänka på att formulera dig så tydligt som möjligt, eftersom dokumentet förmodligen kommer att behöva tolkas av en utomstående person. Den som tolkar testamentet ska försöka utreda vad som var din vilja och önskemål, (ÄB 11 kap. 1 §). Tänk på att testamentet måste vara skriftligt och bevittnat och undertecknat av två personer för att vara giltigt (ÄB 10 kap. 1§).

Ett alternativ är att vända dig till en begravningsbyrå. Vissa begravningsbyråer tillhandahåller en dokumenttjänst kostnadsfritt där du tecknar ner dina önskemål. Dina närstående får ta del av dokumentet efter din död. Detta är dock inte ett juridiskt dokument och ersätter inte ett testamente.

Gravplatsen betalas genom skatt under din livstid

Du har rätt att bli gravsatt på en allmän gravplats i det område där du är folkbokförd vid dödsfallet, och är garanterad en plats oavsett om det gäller en urnsättning eller att askan ska spridas i minneslund inom ett begravningsområde (BegrL 2 kap. 3 §). Den rätten tillkommer dig oavsett om du är medlem i ett trossamfund eller ej (BegrL 2 kap. 4 §).

Genom begravningsavgiften ges vissa tjänster som därför inte ska betalas av dödsboet. Det gäller bland annat gravplatsen, kremeringen och lokal för begravningscermoni (BegrL 9 kap. 6 §). Du behöver alltså inte oroa dig för att gravplatsen i sig ska kosta något efter din död eftersom du betalar begravningsavgiften varje år genom skatten (BegrL 9 kap. 1-3 §).

Mina råd

-Om det är möjligt, gör din vilja känd för dina släktingar och närstående. -Teckna ner dina önskemål i ett testamente. Upplys gärna dina närstående om att du har upprättat ett testamente. Här kan du även ange en person som du önskar ska anordna med din gravsättning.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har fler funderingar får du gärna ställa en ny fråga till oss på Lawline.Tror du att du behöver mer ingående hjälp med att skriva ett testamente rekommenderar jag dig att kontakta våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå.

Med vänliga hälsningar,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (812)
2020-05-27 Hur ser jag till att min sambo kan sitta kvar i orubbat bo om jag avlider?
2020-05-21 Måste man betala skatt efter dödsbo?
2020-05-19 Skiftesman som räknat fel
2020-05-17 Kan man avsäga sig sitt arv till förmån för en annan arvtagare?

Alla besvarade frågor (80393)