Går det att säga upp sitt faderskap?

2020-11-05 i Faderskap
FRÅGA
Hej!Jag ska berätta kortfattat!Jag och min ex-sambo har separerat 2004 och våran son är 18 år gammal.Vi har haft honom varannan vecka sedan han fyllt 18 år.Jag har bråkat med honom angående om att han ska betala när han bor hos mej och det vill han inte göra.Så nu bor han hos sin mamma heltid bara, enbart därför.Hos sin mamma betalar han mobilabonnemang och gymkort.Nu misstänker jag att han vill inte komma mera till mej mera och det har döjt ca 6 månader sedan han var hos mej.Och vi bor bara ca 5 minuter från varandra.Min fråga är: Kan jag säga upp mitt faderskap och hur?Hoppas på snabbt och positivt svar.Med Vänlig Hälsning
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Föräldrabalk (1949:381).

Allmänt om hävande av faderskap

Det är inte möjligt att säga upp sitt faderskap hur som helst, i de flesta fall går det inte alls. Undantaget är om det skulle visa sig att faderskapet är felaktigt, alltså att det egentligen är någon annan än den fastställda pappan som ska anses vara pappa. Det vanliga här är att det framkommer att det är en annan än den fastställda pappan som är den biologiska pappan. Faderskapet hävs då genom att den fastställda pappan eller barnet väcker talan om hävande av faderskap (3 kapitlet 1-2 § FB, alt. 1 kapitlet 4 § tredje stycket FB).

Faderskap hävs också i och med adoption, då blir istället adoptivföräldrarna barnets föräldrar (4 kapitlet 21 § FB).

I ditt fall

Utifrån din fråga så antar jag att det inte är aktuellt med något av undantaget ovan. Hävande av faderskap blir därför heller inte aktuellt. Du kan inte säga upp ditt faderskap bara för att du vill det, detta oavsett hur din och din sons relation ser ut.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Mvh

Sanna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (351)
2021-04-30 Kan man tvingas att genomföra ett faderskapstest?
2021-04-13 Har jag rätt till faderskapstest?
2021-03-27 Kan man begära ett faderskapstest och vilka konsekvenser kan uppstå om testet skulle visa att man inte är pappa till barnet?
2021-03-20 Hävande av faderskap som har fastställts genom en dom

Alla besvarade frågor (92361)