Kan jag säga upp min inneboende på tre månader även om ett års boendetid är avtalad?

Hej!

Jag har en inneboende som jag skrivit ett kontrakt på ett år med – med tre månaders uppsägningstid. Jag undrar dock om jag får avsluta kontraktet tidigare, då jag vill flytta och inte riktigt vet hur det fungerar. Får jag avsluta kontraktet tidigare än vad som står skrivet, så klart med tre månaders uppsägningstid?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska vidareutveckla svaret är du välkommen att publicera en kommentar eller skicka ett mejl till marcus.backstrom@hotmail.com.

Beroende på vilken typ av lägenhet det rör sig om kan två olika lagar aktualiseras. Den ena är lagen om uthyrning av egen bostad, som är tillämplig då ägaren till en bostadsrätt hyr ut hela eller delar av denna.

Enligt 3 § i ovannämnda lag råder alltid tre månaders uppsägningstid för hyresvärden och en månads dito för hyresgästen. Denna regel är inte möjlig att avtala bort. Under förutsättning att du hyr ut en del av din bostadsrätt är det alltså tillåtet, oberoende av kontraktet, att säga upp hyresgästen med tre månaders framförhållning. Ytterligare ett villkor som måste vara uppfyllt är att du inte har flera hyresgäster. I en sådan situation är lagens bestämmelser bara giltiga för den första hyresgästen (1 §). För övriga hyresgäster gäller det som presenteras nedan.

Om du istället har en hyresrätt återfinns uppsägningsreglerna i 12 kap. jordabalken (som vanligtvis kallas "hyreslagen"). Denna lag erbjuder inga möjligheter att säga upp en hyresgäst innan avtalat tidsintervall har löpt ut. En hyresgäst som missköter sig kan visserligen bli uppsagd men givet att allt är frid och fröjd är hyresvärden skyldig att efterleva kontraktet. En "påtvingad" utflyttning kan ge upphov till skadeståndsansvar gentemot hyresgästen.

Sammanfattningsvis är det helt oproblematiskt att säga upp en inneboende med tre månader, om bostaden ifråga är en bostadsrätt och det inte finns fler än en hyresgäst. Handlar det om en hyresrätt har dock en skötsam hyresgäst rätt att bo kvar hela den tid som kontraktet föreskriver.

Med vänlig hälsning,

Marcus BäckströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000