Kan jag säga upp min hyresgäst direkt på grund av narkotikamissbruk?

2019-04-18 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag hyr ut min lägenhet i andra hand. Hyresgästen betalade inte hyran denna månad. Jag ansökte om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Hyresgästen gav mig tillåtelse att gå in i lägenheten med min nyckel varpå jag hittade misstänkt narkotika. Polisen kom och gjorde husrannsakan. Nästa gång jag kom dit och plingade på dörren öppnade hyresgästen, märkbart påverkad av narkotika. Nu har hen betalat del av hyresskulden. Betalningsföreläggande på resterande belopp ligger kvar hos Kronofogden. Kan jag ansöka om hjälp med avhysning pga narkotikamissbruket, eller måste jag säga upp hyresgästen och låta hen bo kvar under uppsägningstiden om 3 månader?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att begära avhysning så får hyresgästen inte ha en rätt att bo kvar i lägenheten. Det krävs alltså att du säger upp hyresgästen.

Med det sagt innebär detta inte att du som hyresvärd under alla omständigheter måste låta hyresgästen bo kvar under uppsägningstiden. Regler om när man får säga upp en hyresgäst med omedelbar verkan finns i 12 kapitlet i jordabalken.

Uppsägning på grund av narkotikamissbruk

Att säga upp någon med omedelbar verkan enbart för att denne brukar narkotika är förmodligen inte en tillräckligt stark anledning. I lagen anges att det ska röra sig om mer kvalificerad brottslighet som ingår i en del av en näringsverksamhet (exempelvis olaglig narkotika tillverkning eller spelverksamhet) (12 kap. 42 § 9 punkten jordabalken).

Dock kan det vara så att det finns en rätt till omedelbar uppsägning på grund av att bruket av narkotika gör att hyresgästen orsakar så pass allvarliga störningar att dessa inte ska behöva tålas av grannarna. Detta blir en bedömningsfråga.

Uppsägning på grund av dröjsmål med hyra

Det kan finnas grund för omedelbar uppsägning och förverkande av hyreskontraktet på grund av att en hyresgäst inte betalar hyran. För att få säga upp en hyresgäst med omedelbar verkan på denna grund krävs det att hyresgästen dröjer med att betala hyran i mer än en vecka sedan förfallodagen passerat (12 kap. 42 § första punkten jordabalken).

För att man ska få säga upp en hyresrätt på denna grund krävs dock vissa andra villkor. Ett villkor som kan vara relevant i ditt fall är att hyresgästen gör rättelse för sig innan du hunnit säga upp avtalet (12 kap. 43 § jordabalken). Din möjlighet att säga upp avtalet går i så fall förlorad. En annan sak är att hyresgästen har 3 veckor på sig att göra rätt för sig från den dag då du underrättar denne och socialnämnden om att du sagt upp hyresavtalet och anledningen till varför du sa upp avtalet (12 kap. 44 § jordabalken). Du ska då ange möjligheten att få tillbaka hyresrätten till hyresgästen för att dessa tre veckor ska börja löpa.

Råd

Mitt råd till dig är att säga upp avtalet med omedelbar verkan på grund av dröjsmål med hyran. Du har då rätt att säga upp hyresavtalet utan uppsägningstid. Dock förutsätter denna möjlighet att hyresgästen inte hunnit betala hyran innan du säger upp avtalet och att hyresgästen får möjlighet att göra rätt för sig under en tid om 3 veckor efter uppsägningen.

Hoppas detta var till hjälp!

Jacqueline Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1640)
2020-05-29 Vilka åtgärder kan vidtas mot störande grannar?
2020-05-29 Kan jag säga upp ett hyresavtal för fritidshus i förtid?
2020-05-29 Säga upp hyreskontrakt på grund av fel?
2020-05-29 Störande grannar

Alla besvarade frågor (80471)