Kan jag säga upp lägenheten även fast vi har ett avtal på bestämd tid?

2019-12-17 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej! Jag bor på en andrahandslägenhet. Vi skrev ut ett kontrakt för ett år med en uppsägningstid av 3 månader. Jag har hittat en förstahandslagenhet som är perfekt och skulle flytta dit innan det fyller ett år. Hyresvärden bor utomlands och ville att jag stannar kvar minst till juni för annars det kan bli jobbigt att resa hit för att hitta ett annat hyresgäst osv. Men jag vill flytta ut på april. Kan jag vara tvungen att betala tills Juni även om jag anmäler nu (december) att jag vill flytta på april?Tack så mycket!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga undrar du om du kan säga upp ditt hyreskontrakt även fast du och hyresvärden skrivit kontrakt på ett år. Det framgår inte om det är en bostadsrätt eller en hyresrätt som du hyr i andrahand. Om det är en bostadsrätt regleras situationen av lagen om uthyrning av egen bostad. Om det är en hyresrätt regleras situationen av 12 kap. jordabalken (JB).

Om det är en hyresrätt
Om det är en hyresrätt som du hyr i andrahand kan ett hyresavtal ingås på bestämd tid (12 kap. 3 § JB). Ska ett hyresavtal på bestämd tid sägas upp för att upphöra gälla och är inte längre uppsägningstid avtalad, ska uppsägningen ske senast tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet (12 kap. 4 § andra stycket tredje punkten).

Du uppger i din fråga att ni ingått avtalet på ett år och att uppsägningstiden är tre månader. Eftersom ni har avtalat om tre månaders uppsägningstid går det alltså bra att du flyttar ut i april och endast erlägger hyra för tiden fram till dess. Om du bor där april månad ut ska du såklart betala hyra för april men du behöver inte betala fram till juni.

Om det är en bostadsrätt
Eftersom ni avtalat om bestämd hyrestid är det den som gäller. Ett avtal som ingås på bestämd tid upphör som huvudregel att gälla vid hyrestidens slut. I ditt fall i juni.

Ett hyresavtal på bestämd tid får även sägas upp före den tidpunkten (juni). Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen (3 § lagen om uthyrning av egen bostad). Du kan alltså säga upp hyresavtalet nu för att sluta gälla i april och behöver inte betala hyra för tiden därefter.

Sammanfattningsvis har du alltså rätt att säga upp ditt hyreskontrakt att sluta gälla i april och du kan flytta ut då oavsett om det är en hyresrätt eller bostadsrätt som du hyr i andrahand. Om du säger upp lägenheten nu i december med utflyttning i april behöver du inte betala hyra ända fram till juni utan enbart för de månader du har tillgång till lägenheten. Var tydlig med hyresvärden om vilket datum du säger upp hyreskontraktet att gälla. Lättast är såklart att så sker i ett månadsskifte. Utflyttning sista april till exempel.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (719)
2021-10-13 Hur länge får man hyra ut en bostadsrätt och hyresrätt i andra hand?
2021-10-11 Har ägaren av en lägenhet som hyrs ut i andra hand rätt att säga upp kontraktet i förtid?
2021-10-11 Hur lång är uppsägningstiden på en bostadsrätt?
2021-10-06 Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning

Alla besvarade frågor (96499)