Kan jag säga upp företaget som hyr min villa i förtid när hyran inte blivit betald?

2017-11-17 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej! Jag hyr ut ett hus till ett företag, som använder huset som boende till sina anställda då de är på jobb här. Kontraktet är skrivet som "hyreskontrakt för uthyrning av villa enligt lag om uthyrning av egen bostad". Företaget är sent med att betala hyran. Första hyran betalades efter 1,5 månader och hyran för denna månad har jag ännu inte fått! Vi har skrivit ett hyreskontrakt på 1 år. Kan jag säga upp hyresavtalet i förtid? Och hur ska jag gå till väga i sådana fall?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska vidareutveckla svaret är du välkommen att publicera en kommentar eller mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Precis som du är inne på gäller lagen om uthyrning av egen bostad, vars lagrum jag i det följande refererar till. Enligt 1 § är lagen dock endast tillämplig vid uthyrning av en bostad. Om man hyr ut fler än en bostad gäller således de vanliga hyresrättsliga reglerna i 12 kap. jordabalken (som brukas kallas "hyreslagen").

Uppsägningstiden är en månad för hyresgästen och tre månader för hyresvärden (3 §). Även om kontraktet föreskriver en viss hyrestid är det alltså möjligt att genomföra en uppsägning i förtid (vilket är en stor fördel jämfört med "vanliga" hyreslagen). Det är dock tillåtet att avtala om en längre uppsägningstid för hyresvärden (hyresgästen har således alltid rätt att säga upp avtalet med en månads framförhållning).

Mot den korta bakgrunden blir min rekommendation att du skriftligen meddelar företaget att du, om de inte genast betalar den förfallna hyran och sedan börjar betala punktligt, kommer att säga upp dem. Företaget är då skyldigt att lämna villan den 1 mars 2018 (under förutsättning att uppsägningen, som bör vara skriftlig, sker innan utgången av november).

Om det då finns förfallna hyror kan du vända dig till Kronofogden eller gå direkt till domstol och kräva att det blir betalt. I en sådan situation råder jag att du vänder dig till en jurist för fortsatt assistans (exempelvis någon av mina duktiga och färdigutbildade kollegor på Lawline).

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?