Kan jag säga upp en lokalhyresgäst direkt?

2017-12-27 i Avtal
FRÅGA
Hej på er!Jag vill veta vad jag som hyresvärd har för rätt att från gå ett påskrivet hyreskontrakt. Det är hyra för en lokal, avtalet har ej börjat gälla än.Nu har jag fått veta att det kommer bedrivas saker som kan störa andra hyresgäster.Vad säger lagen om påskrivet avtal men som ej börjat gälla.Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni undertecknat ett hyresavtal så är det vad som gäller. Utgångspunkten för avtal är att de ska hållas även om hyresgästen ännu inte flyttat in i lokalen. Så länge ni inte avtalat om något annat gäller hyresavtalet på obestämd tid (12 kap. 3 § JB). Om det är ett hyresavtal på obestämd tid och ni inte avtalat om längre uppsägningstid så gäller en tid om 9 månader eftersom det är en lokal (12 kap. 4 § JB). Du kan alltså inte säga upp hyresavtalet att gälla direkt bara för att hyresgästen inte flyttat in ännu, utan om ni inte avtalat om annat så gäller en uppsägningstid på 9 månader så länge ni inte gemensamt kommer överens om något annat.

Utgångspunkten är att din lokalhyresgäst inte får använda lokalen för något annat än det som är avsett (12 kap. 23 § JB) om hyresgästen inte rättar sig efter detta efter att du sagt till denne är hyresrätten förverkad (12 kap. 42 § 4 p JB). Din hyresgäst har också en skyldig att när denne använder lägenheten se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (12 kap. 25 § JB).

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rappmann
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1579)
2022-01-16 Bestrida faktura som avser färre antal arbetade timmar än avtalat?
2022-01-12 Hur utforma avtal angående löfte om att köpa lös egendom i framtiden?
2022-01-11 Kan man kräva att någon betalar för ett olagligt avtal? (Pactum turpe)
2022-01-06 Avtal vid lån av pengar

Alla besvarade frågor (98546)